FB twitter YouTube

sv. Petr Klaver

datum svátku: 9. září

Svatý Petr Claver se narodil 25. června 1580 v katalánském Verdunu ve Španělsku. Na přelomu století vstoupil do jezuitského řádu, kde se seznámil se svatým Alfonsem Rodriguezem. Na jeho radu se rozhodl věnovat misijní činnosti a přednesl svou žádost přestaveným. Místo vytoužených misií v Karibiku však nejdříve cestoval na teologická studia do Barcelony. Až roku 1610 byl provinciálem řádu pověřen k hlásání evangelia v Jižní Americe, zatím jako bratr. Knězem se stal po dalších šesti letech. Jeho úkolem byla péče o černé otroky ze západní Afriky, které přiváželi na lodích do kolumbijského přístavního města Cartagena. Ročně se sem dostávalo deset až dvanáct tisíc černochů.

Petr Claver s nimi měl soucit. Po domech pro ně vyžebrával mnoho milodarů, nakupoval jídlo, oblečení a tak si získával jejich důvěru. Snažil se mírnit jejich tělesné i duševní bolesti a navracet jim lidskost, kterou jim jejich majitelé upírali. Vyhledával novorozené děti a křtil je, ošetřoval nemocné, staral se o staré, nemohoucí vynášel z lodí na vlastních zádech na pevninu. Mnoho energie věnoval obstarávání tlumočníků, aby se mohl se zajatci dorozumět. Vzdělával otroky, vyučoval katechismus a připravoval je na přijetí svátostí. Za svoji činnost si vysloužil mnoho nenávisti ze strany otrokářů, ale mnohdy i otroků, které nabádal k uspořádanému životu. Přes těžkosti, které mu práce přinášela, nesla i své plody. Předpokládá se, že pro křesťanství získal na tři tisíce duší. Zemřel zcela vysílený 8. září 1654 v pověsti svatosti.

Papež Pius IX. vyhlásil Petra Clavera roku 1851 za blahoslaveného a Lev XIII. roku 1888 za svatého. Roku 1896 byl prohlášen za patrona černošských misií a misijních sester sv. Petra Clavera. Na obrazech je znázorňován uprostřed černochů, oblečen většinou v kněžském šatě.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio