FB twitter YouTube

sv. Petr Chanel

datum svátku: 28. dubna

Peter_ChanelNarodil se v Cuetu poblíž francouzského Belley roku 1803 v rolnické rodině. Jako malé dítě pomáhal rodičům tím, že pásl dobytek. Už v sedmi letech rozpoznal místní pan farář chlapcovo nadání a přesvědčil jeho rodiče, aby jej dali na studia do malé školy, která byla právě založena. Petr pak pokračoval v semináři. Říkalo se o něm, že „měl zlaté srdce s prostou vírou dítěte a vedl život anděla.“ Byl vzorným studentem. Po vysvěcení v roce 1827 dostal na starost farnost Crozet. Za tři roky tamního působení se z farnosti nevalné pověsti stala jedna z nejaktivnějších. Petr však toužil stát se misionářem. Roku 1831 vstoupil do mladé lyonské misijní společnosti Panny Marie (k maristům). Následovalo dalších pět let strávených v semináři v Belley, než dostali maristé papežský souhlas k misijnímu působení. Konečně roku 1836 odjel Petr hlásat evangelium do Tichomoří na Nové Hebridy blízko Nového Zélandu.

Na ostrovech Tahiti a Tonga už působili metodisti, a tak se Petr ještě s jedním laickým bratrem a Angličanem Thomasem Boogem usídlil o Vánocích roku 1836 na ostrově Futuna v Polynésii. Místní náčelník Niuliki teprve před krátkým časem zakázal kanibalismus a o křesťanství tam dosud nikdo neslyšel. Misionáři pozvolna získávali důvěru a srdce domorodců. Často navštěvovali nemocné, naučili se jazyku, věnovali se dětem. Náčelník však začal žárlit a obával se o svou moc. Stal se nepřátelským a podezřívavým. Situace, zpočátku nadějná, se najednou obrátila. Pokřtít se nechalo jen několik osob, ostatní se báli. Petr byl zklamaný. Za osmnáct měsíců pokřtil jen čtyři dospělé a šestnáct dětí. Když po třech letech požádal o křest náčelníkův syn a jeho přátelé, náčelník se rozzuřil a poslal skupinu domorodců, aby misionáře zabili. 28. dubna 1841 vtrhli domorodci do Petrovy chaty, ubili ho k smrti a jeho tělo rozsekali. Petr Chanel se stal prvním mučedníkem v Oceánii.

Křesťanství tam však nezaniklo. Naopak. Petrova smrt způsobila obrácení obyvatel ostrova. Za dva roky byl celý katolický, a zůstal takový dodnes. Petrův sen se splnil. Roku 1954 byl prohlášen za svatého. Petr Chanel je ctěn jako patron Oceánie. Na obrazech ho vidíme jako duchovního, který drží v ruce malý kříž.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio