FB twitter YouTube

sv. Pavel Miki a druhové

datum svátku: 6. února

Crucifixion_Nagasaki_1597Pavel Miki se narodil v japonské rodině v roce 1564. O pět let později byl pokřtěn a ještě jako chlapec byl dán na výchovu k jezuitům. Zde se mu tak zalíbilo, že později vstoupil do jezuitského semináře a stal se prvním japonským jezuitou. Protože znal dobře domovskou kulturu i rozmáhající se buddhistické nauky, mohl velmi úspěšně čelit nevěřícím místním učencům. Svým krajanům úspěšně hlásal evangelium a brzy se svými kazatelskými schopnostmi stal jedním z nejvýznamnějších misionářů v celém Japonsku. Křesťanství bylo tehdy v Japonsku ještě docela mladé. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie roku 1549 ho na ostrovy přinesl jezuitský misionář sv. František Xaverský se spolubratry. Zdálo se, že křesťanství se dobře uchytilo. Už o půlstoletí později se k němu hlásilo více než 300 000 lidí. Buddhistickým kněžím, feudálním pánům a v neposlední řadě holandským kalvínům se však stalo trnem v oku. Začaly se šířit lži a pomluvy, které měly katolické náboženství zdiskreditovat. Zpočátku misionářům nakloněný císař Tojotomi Hidejoši (zv. Taika-Samy) nakonec v roce 1587 křesťanství zakázal a misionáře vypověděl. Nebyl však příliš důsledný a část jezuitů v misijní činnosti pokračovala.

V roce 1593 přišli z Filipín horliví františkáni a neznajíce všechna rizika, veřejně a velmi nápadně vystupovali. Co by bylo jinde přijatelné, vypadalo za současného stavu jako provokace. Situaci ještě zhoršily napjaté vztahy mezi Japonskem a Španělskem. Výsledkem bylo, že v roce 1596 začalo tvrdé pronásledování křesťanů. 9. 12. 1596 uvěznili v Osace 6 františkánů a 3 jezuity; 31. 12. k nim v Meacu připojili 15 aktivních japonských věřících. Všem, mimo jiné, uřezali levé ucho, a pak je spoutané a zmučené vozili mezi lidmi, aby je odstrašili od víry. Nakonec nad nimi vynesli trest smrti, který se měl vykonat v Nagasaki. Dva milosrdné a odvážné věřící, kteří jim chtěli ulehčit na poslední cestě, zajali a přidali ke skupině. Celkem 26 odsouzenců na smrt tvořili: tři jezuité, 33 letý Pavel Miki a dva spolubratři, kteří složili řádové sliby až ve vězení: 64letý katecheta Jakub Kisai a 19letý novic a student teologie Jan Soan de Goto, dále šest františkánů, Filip de Las Casas, František Blanco, František Adaukt, Gundisalvus García, Martin Aguirre a Petr Blásquez. Z ostatních to byli: lékaři František de Meako a Jáchym Sakakibara; katecheti Lev Karasuma a Pavel Suzuki; dále Bonaventura, František de la Parilla, Gabriel, Jan Kinuya, Kosmas Takeya, Matěj, Pavel Ibaraki, Petr Sukejiro, Tomáš Dangi, Michael Kozaki a jeho syn Tomáš Kozaki, 13letý Antonín a 11letý Ludvík Ibaraki. Všichni byli na vrchu, později nazvaném Svatý, podle japonského zvyku přivázáni na kříže a probodnuti dvojím křížícím se kopím od boků k ramenům. Nikdo z nich nezradil. Až do poslední chvíle se modlili a povzbuzovali ostatní k vytrvalosti. Pavel Miki v kázání z kříže prohlásil: „Jsem pravý Japonec. Jediný důvod proč mne zabíjí je v tom, že jsem hlásal Kristovu nauku a děkuji Bohu, že za to umírám… Chci vám všem ještě jednou říct: Proste Krista, aby vám pomohl být šťastnými. Já poslouchám Krista. Podle jeho příkladu odpouštím pronásledovatelům… Prosím Boha, aby se nad všemi smiloval, a doufám, že moje krev se změní v úrodný déšť na mé spolurodáky.“ V roce 1862 byli všichni papežem Piem IX. prohlášeni za svaté.

Další odkazy:

 http://catholica.cz/?id=483

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio