FB twitter YouTube

sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

datum svátku: 24. listopadu

Ondrej_Dung-LacPrvní křesťanští misionáři přišli na území dnešního Vietnamu v 2. pol. 16. stol. Křesťanské společenství, které tam založili, bylo v následujících třech stoletích (jen s několika krátkými obdobími klidu) vystaveno krutému pronásledování, jež vyvrcholilo v letech 1843-83. Mnoho vietnamských křesťanů zemřelo tehdy mučednickou smrtí, nejvíce v 18. a 19. stol. Z těch, kteří byli během první pol. 20. stol. prohlášeni za blahoslavené, jich prohlásil 117 papež Jan Pavel II. (19. června 1988). A za svaté bylo prohlášeno: 96 Vietnamců, 11 španělských dominikánských misionářů, 10 členů z francouzské misijní společnosti z Paříže: 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků. Svatý Ondřej Dung-Lac, vlasním jménem Dung An Tran se narodil r. 1785 v Bac-Ninh v chudé rodině v severním Vietnamu. Když mu bylo dvanáct let, odešel s rodinou za prací do Hanoje, kde později potkává jistého katechetu, u kterého se 3 roky vzdělává v křesťanské víře. Po čase přijímá ve Vinh-Tri křest a křestní jméno Ondřej. Po studiu čínštiny a latiny vyučuje katechismus a po nějaké době studuje teologii a roku 1835 je vysvěcen na kněze a poslán do Ke-Dam. Jakožto kněz pokřtil mnoho lidí. Za Ming-Mangova pronásledování, kterému se říkalo „vietnamský Nero“ si mění jméno na Ondřej-Lac a po čase v prosinci roku 1839, společně s knězem Petrem-Thi a dalšími druhy, umírá kvůli své víře krutou mučednickou smrtí.

Další odkazy:

http://www.heiligenlexikon.de/Fotos/Andreas_Dung-Lac.jpg

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio