FB twitter YouTube

sv. Mikuláš Tavelič a druhové

datum svátku: 14. listopadu

Mikuláše Taveliče a jeho tři druhy Deodata, Petra a Štěpána prohlásil  21. června 1970  papež Pavel VI. za svaté, kteří zemřeli těsně před 600 lety v Jeruzalémě mučednickou smrtí. Mikuláš pocházel z Dalmácie a jako mladý muž vstoupil do františkánského řádu. Přes deset let pak působil jako posel víry v Bosně, a kolem roku 1385 odešel do Jeruzaléma. Tam poznal Deodata a Petra z jižní Francie a Štěpána ze severní Itálie.

11. listopadu 1391 během velkého mohamedánského svátku, chtěli čtyři misionáři kázat v Omarově mešitě v Jeruzalémě. Věděli, že tento záměr může být spojen s obtížemi, proto chtěli získat povolení u kádiho města (mohamedánského soudce). Ten byl úmyslem františkánů pobouřen a vyhnal je pod nejhoršími výhrůžkami z domu. V Jeruzalémě se rychle rozneslo, co mají Mikuláš Tavelič a jeho přátelé v úmyslu, rozšířilo se velké rozčilení, došlo ke srocení lidu. Jakmile se Mikuláš nebo jeho druhové ukázali v ulicích Jeruzaléma, byli násilně napadeni a zbiti. Nakonec došlo k jejich zatčení.  Uvrhli je do žaláře a odpírali jim několik dní potravu. Mučení ještě ztěžovalo vazbu. Když se však čtyři muži modlili ke Kristu stále vroucněji a utíkali se ke své křesťanské víře, byli nakonec odsouzeni k smrti. Všichni čtyři františkáni zemřeli 14. listopadu 1391 mečem. Po popravě spálili nenávistní mučitelé a kati čtyři mrtvoly křesťanů a popel rozptýlili do celého Jeruzaléma.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio