FB twitter YouTube

sv. Kolumbán

datum svátku: 23. listopadu

Narodil se kolem r. 542 v provincii Leinster ve středním Irsku. Ve svých dvaceti letech vstoupil v provincii Ulster do právě založeného kláštera Bangor, který se měl stát jedním z nejvýznamnějších klášterů Západu. V této kolébce mnišství působil Kolumbán během dalších 30 let v různých úřadech, velmi dlouho také jako učitel. V roce 590 opustil Kolumbán spolu s dvanácti druhy Bangor a od té doby působil jako misionář – posel víry. Komunita mnichů kázala nejprve v Anglii a odtud šla později do Bretaně a do Burgundska. Všude, kam přišli, on a jeho druhové, kteří ho věrně následovali, zakládali kláštery a zaznamenávali velký příliv zájemců. Kolumbánova osobnost a jeho působivá kázání přitahovaly stále více učedníků.

Nejdůležitější klášter byl založen kolem r. 593 v Luxeuilu, západně od Mühlhausenu. Tato „stanice“ mnišství, jejímž prvním opatem byl Kolumbán, se pak stala jednou z nejvýznamnějších vůbec a získala velký vliv na veškerý vývoj a kulturu Západu. Pro své mnichy, jichž bylo brzy několik set, napsal Kolumbán mnišskou řeholi, která se lišila svou nadměrnou přísností a tvrdostí od všech dosavadních klášterních pravidel. Po roce 610 byl vyhnán z Luxeuilu kvůli pranýřování konkubinátu krále Theodoricha II. a začal působit  spolu s několika  svými věrnými druhy na misiích v alemanské hornorýnské oblasti a usadil se nakonec v Bregenzu u Bodamského jezera. Později, přibližně v roce 613, putoval přes Alpy do severní Itálie do Val  Trébia, kde se nakonec v odloučenosti a pokoji od všech sporů a touhy po moci usadil a založil svůj poslední klášter Bobbio. I přes mnohá nepochopení a pronásledování církevní i světskou autoritou, zvláště pro svůj přísný a asketický život, nakonec v Bobbiu roku 615 pokojně umírá.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio