FB twitter YouTube

sv. Josef Leonessa OFMCap.

datum svátku: 4. března

Narodil se roku 1556 v Leonesse (Rieti) v Abruzzách v Itálii a rodiče mu dali jméno Eufranius. Brzy se stal sirotkem. Místo sňatku, který mu doporučovali příbuzní, však vstoupil do kapucínského kláštera a přijal zde jméno Josef. Po studiích se stal knězem a na vlastní žádost byl vyslán jako misionář do Cařihradu. Mise tam nebyla jednoduchá. Josef Leonessa osvobozoval otroky, pečoval o vězně a hlásal křesťanské učení mezi mohamedány. Výsledek se brzy dostavil. Misionář byl uvězněn, mučen a odsouzen na smrt. S probodnutou pravou rukou a nohou visel tři dny na šibenici. Tolik fakta.

Tradice navazuje, že od předpokládané smrti na kříži byl zázračně zachráněn andělem. Vrátil se do Itálie a věnoval se neúnavně kázání, v nichž se zaměřoval na obrácení hříšníků a nápravu pohoršlivého života některých křesťanů. Známá je epizoda z jeho života, kdy měl být operován. V době, kdy lékaři neznali narkózu, nemocné na zvláště bolestivé výkony jednoduše svazovali. Josef Leonessa takové zajištění odmítl. Prý mu stačí mít v rukou kříž. Díky němu bude svázán Spasitelovými bolestmi a vše bude trpělivě snášet z lásky k němu. Lékaři mu vyhověli a on vše zdárně přečkal. Zemřel roku 1612 v klášteře Amatrice v diecézi Rieti v Itálii a v roce 1746 byl svatořečen.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio