FB twitter YouTube

bl. Julián Maunoir

datum svátku: 28. ledna

Narodil se 1. 10. 1606 v St-Gorgesde-Reintembaultu v severozápadní části Francie. Vyrůstal v rolnické rodině a základní vzdělání mu poskytli jezuité. Příklad spolužáka filozofie, který se připravoval na misie a zprávy z indických a japonských misií přispěly k tomu, že se v 19 letech rozhodl vstoupit do řádu, aby se mohl stát misionářem. Svými nadřízenými byl poslán do Bretaně, kde působil nejdříve jako katecheta mezi dětmi, po kněžském svěcení jako lidový misionář. Se svým o 20 let starším spolubratrem, který však neovládal bretonštinu, obcházeli chudý kraj zapletený do praktik černé magie a satanismu. Misie probíhaly po jednotlivých farnostech, vždy asi po měsíci. Julian vymýšlel originální symbolické obrazy, lehce zapamatovatelné zpívané verše i hraná divadla, aby oslovil své posluchače. Působil tak celých 30 let, vychovávaje přitom z místních kněží i pokračovatele díla duchovní obnovy obyvatel země. Zemřel v 76 letech na svých misijních cestách v Pleviu. Papež Pius XII. ho 29. 5. 1951 prohlásil za blahoslaveného.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio