FB twitter YouTube

sv. Jan Brébeuf

datum svátku: 19. října

sv. Jan BrebeufJan byl potomek normandské rodiny, jejíž předkové bojovali ve vojsku Viléma Dobyvatele u Hastingsu a pod praporem svatého Ludvíka u Damiette. Roku 1617 vstoupil v Rouenu do jezuitského řádu a za pět let byl vysvěcen na kněze. Tři roky ještě působil jako profesor na rouenské koleji, a pak dostal rozkaz odplout do Kanady; pro Tovaryšstvo Ježíšovo to byla už druhá výprava, prvá se musila vrátit, ale i tak přivezla mnoho zpráv o nové zemi, kterých pak mohl Jan Brébeuf dobře využít. Jeho první apoštolát netrval dlouho; působil se svými druhy mezi Hurony, ale pak byli při obléhání Quebecku zajati. Angličané získali vítězství poměrně snadno, protože se mohli opírat o velezrádné výpovědi dvou bratří Skotů, narozených v Dieppe. Misionáři musili opustit zemi, jezuiti byli dopraveni do Plymouthu a odtamtud do Francie.

Jan Brébeuf složil v Rouenu své věčné sliby a do roku 1633 byl profesorem na koleji v Eu; v té době byl uzavřen mír s Anglií a bylo možno znovu pomýšlet na misionářskou  výpravu. Jezuité dostali od kardinála Richelieua příkaz odplout do Kanady a v Dieppe vstoupil s nimi na lod‘ i Brébeuf. Vedl misie mezi Hurony, zpracoval slovník i gramatiku jejich řeči, přeložil pro ně katechismus P. Ledesmy. V tu dobu tam řádily četné nemoci a domorodci svalovali vinu na jezuity; ti se musili uchýlit do Sainte-Marie a později pro Janův špatný zdravotní stav i nepřátelství indiánů se vrátili do Quebeku. Zde Jan kdysi učinil s ostatními jezuity slib, že zasvětí kanadskou zemi Panně Marii. Zemřel při nové misii mezi Hurony, jejichž řeč dokonale ovládal, počíhali si na něho Irokézové ve vesnici Saint-Ignace v Ontariu, zajali jeho i spolubratra Gabriela Lalemaota a krutě je umučili.

Další odkazy:

http://www.jezuiti.si/?page_id=3065

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio