FB twitter YouTube

bl. Petrus Donders

bl. Petrus Dondersdatum svátku: 14. ledna

Narodil se 27. 10. 1809 v rodině tkalce v Tilburgu v severním Barbatsku v Holandsku. Chtěl se stát knězem, ale zdálo se, že mu to jeho zdravotní stav, chudoba a malé nadání neumožní. Vyučil se tedy alespoň tkalcem, aby finančně pomohl rodičům. Na svůj sen však nezapomněl. Ve 22 letech byl na přímluvu místního faráře přijat do semináře jako sluha. Po pěti letech ve studiu probdělých nocí dosáhl na teologická studia. Když po dalších třech letech přišel prefekt Jakub Groof hledat kandidáty na misie, Petr Donders se bez váhání přihlásil.

Po vysvěcení roku 1842 odcestoval do Paramariba v Surinamu, holandské kolonie v Jižní Americe. 4000 katolíků zde žilo roztroušeně po celém území mezi muslimy, židy, kulity, kreoly, černochy, indiány a mulaty. Petr Donders vyhledával v džungli indiány, pracoval na plantážích s vykořisťovanými černochy, pomáhal ve městě chudým a nemocným, potýkal se se zimnicí i tropickými vedry. Tak získával důvěru domorodců. Roku 1850 se hlavním městem šířila žlutá zimnice. O něco později se začal starat o malomocné, kteří byli dopravováni do Batávie, jejíž duchovním správcem byl. Neštítil se žádné práce. Malomocné ošetřoval, upravoval jim lůžka, obvazoval hrozné rány, pral páchnoucí obvazy, čistil jim obydlí a štípal dříví. Pak je začal učit katechismu, modlit se s nimi a sloužit pro ně mše svaté. Pro lidi vyloučené ze společnosti a odsouzené k pomalé smrti se stal tím, který je z bídy vedl k věčnému životu, který je spojoval s Kristem. V 57 letech se v Surinamu setkal s nově příchozími redemptoristy a vstoupil do jejich řádu. Podřizoval se představeným nehledě na to, že byli mladší a měli v misiích méně zkušeností. I jako redemptorista dál pokračoval v dřívější činnosti. Na Silvestra roku 1886 mohli věřící slyšet jeho poslední kázání. Po dvou týdnech na lůžku ukončil jeho život těžký zánět ledvin. Roku 1982 jej Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného.

Další informace na:

http://www.youtube.com/watch?v=KfT4rehonHk

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio