FB twitter YouTube

bl. Oldřich z Pordenone

datum svátku: 14. ledna

bl. Oldřich z PorderoneNarodil se kolem roku 1286 v Pordenone v severoitalském kraji Friuli. Protože byl jeho otec vojákem krále Přemysla II. Otakara a sloužil v městě, patřícím českému králi, považoval se Oderich za „Čecha z Furlánska“. V 15 letech vstoupil do františkánského řádu, kde se brzy prosadil. Protože ovládal mnoho cizích jazyků, podnikl již v roce 1313 jako papežský vyslanec velkou misijní cestu na Východ. Prošel Mezopotámií, Egyptem a došel až do Svaté země. Odtud se vypravil do Indie, kde objevil a zachránil ostatky svatého mučedníka Tomáše z Tolentina a jeho tří druhů. Po obtížné cestě Indií se Oldřich zdržel mnoho let v Číně.

Po 17 letech na cestách a se v roce 1331 vrátil z Číny přes Tibet a Přední Asii do Itálie. Protože chtěl ve svých cestách pokračovat, vydal se požádat o povolení a prostředky papeže Jana XXII. Na cestě však těžce onemocněl a musel se vrátit do Udine ve Friuli v severní Itálii, kde 14. ledna 1331 zemřel. Zde dodnes odpočívá v postranní kapli kostela S. Madonna del Carmine. Roku 1755 byl blahořečen papežem Benediktem XIV. Své zážitky z cest Oderich nadiktoval Vilému de Solagna. Vzniklo tak často překládané dílo, které je jedním z nejdůležitějších svědectví o životě na Dálném východě z počátku 14. století.

Další informace na:

http://www.hedvabnastezka.cz/cestovatele/oldrich-cech

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000024

.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio