FB twitter YouTube

bl. Karel Spinola

datum svátku: 10. září

bl. Karel SpinolaBlahoslavený Karel Spinola se narodil roku 1564 pravděpodobně v Praze v rodině italského otce a české šlechtičny, kteří žili u dvora Rudolfa II. Na studia byl dán Karel do jezuitské koleje ke svému strýci, biskupovi v jihoitalské Nole. Tam také vstoupil ve svých 20 letech do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité tehdy měli své misie v zámoří a Karel Spinola po nich zatoužil také. Po vysvěcení na kněze o deset let později požádal představené o dovolení, aby mohl odjet jako misionář do Japonska. Nejprve se zdálo, že mu tato životní cesta není určena. Vážně onemocněl, a když se konečně uzdravil a vypravil z Lisabonu na misie do Japonska, lodi, na které plul, se zlomilo kormidlo. Přistáli tedy u Portorika, kde právě zuřila válka mezi Angličany a spojenými vojsky Španělska a Portugalska. Karel padl do anglického zajetí. Do vysněných misií tak cesta trvala celých sedm let.

Když konečně v roce 1602 vstoupil na japonský břeh, v zemi panoval císař Daifusama. Byl původně křesťanům nakloněn, ale v roce 1614 svůj postoj radikálně změnil. Začalo velké pronásledování. Karel Spinola, který působil v odpovědném úřadě prokurátora všech jezuitských misií se sídlem v Nagasaki, se  nezalekl, ani když mu za císařova nástupce začalo jít opravdu o život. Od roku 1618 byl spolu s dalšími kněžími a laiky čtyři roky vězněn v Suzutě u Omury. Potom byli převezeni do Nagasaki, na místo, kde před 25 lety zemřeli první japonští mučedníci spolu s Pavlem Miki. 10. září 1622 byl vykonán trest smrti: 30 křesťanů bylo sťato a dalších 22, mezi nimi i Karel Spinola, upáleno. V roce 1867 byli prohlášeni za blahoslavené. Karel Spinola je ctěn jako kněz a mučedník, patron duší v očistci.

Další informace:

http://www.catholica.cz/

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio