FB twitter YouTube

bl. Josef Gérard

datum svátku: 29. května

Narodil se 12. 3. 1831 v Bouxières-aux-Chênes ve Francii. Po studiích byl vysvěcen na kněze a jako členem kongregace Oblátů Neposkvrněné Panny Marie působil od roku 1853 jako misionář u kmene Zulů a v jihoafrickém Natalu. Od roku 1862 byl důvěrníkem krále kmene Basutů. Zde 50 let hlásal evangelium. Svou misii rozšiřoval i severně. V domorodé řeči (sesutu) napsal katechismus, biblické dějiny, Lukášovo evangelium i čítanku. Již za živa byl uctíván jako světec. Zemřel 29. května 1914 v Římě. V roce 1988 byl blahořečen. Je patronem země Basutů v Jižní Africe.

Zajímavost: dlouhá léta působil u kmene Zulu v Jihoafrické republice náš misionář a první porevoluční ředitel Papežských misijní děl České republiky P. Zdeněk Čížkovský, OMI, oblát Panny Marie.

joseph-gerard-scanned-icon- (1)

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio