FB twitter YouTube

bl. František Palau y Quer

datum svátku: 20. března

Narodil se 29. prosince 1811 v Aytonu v katalánské části Španělska. V 17 letech začal studovat filozofii a teologii. V roce 1832 vstoupil do řádu bosých karmelitánů a hned v následujícím roce složil řeholní sliby. Neutěšená politická situace ho však donutila žít mimo klášter. V roce 1836 se stal knězem a o 4 roky později odešel na 6 let do Francie. Pak se vrátil do Španělska a rozhodl se svůj život zasvětit misijní službě ve formě lidových misií. V Barceloně, ve snaze o oživení tzv. tradičních katolíků, založil katechetické středisko „Škola ctností“. Nepřátelé církve ho však brzy zavřeli a Františka poslali do vyhnanství na Baleáry ve Středozemním moři. Odtud odešel do El Vedrá na ostrov Ibiza, kde se věnoval převážně rozjímání a plánování dalších evangelizačních kroků. To už se psal rok 1860 a karmelitán organizoval ženské skupiny, aby se staly počátkem Sester Misionářek Tereziánek a Sester Karmelitánek Misionářek. Založil také dnes již neexistující Bratry Lásky. O jeho hlavní životní náplni svědčí spisy o rozjímavém životě a několik příruček pro katechety. František Palau y Quer zemřel v roce 1872 v Tarragoně a papež Jan Pavel II. jej 24. 4. 1988 prohlásil za blahoslaveného.

Další odkazy:

http://catholica.cz/?id=1011

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio