FB twitter YouTube

bl. Bartoloměj Gutiérrez a druhové

datum svátku: 3. září

Bartoloměj Gutiérrez se narodil v roce 1580 v Mexico City. V 16 letech vstoupil do augustiánského kláštera. Po vystudování se stal knězem a v roce 1606 se chystal na misie do Japonska. Situace ho však donutila téměř 6 let strávit v Manile na Filipínách a do Japonska dorazil v roce 1612. Po třech letech apoštolátu byl povolán zpět do Manily. V Japonsku však začalo kruté pronásledování křesťanů. Mučednictví potkalo jeho spolubratra Ferdinanda de Ayala † 1.6.1617 a další. Konvertité proto požádali o Bartolomějův návrat.

Ten se do Nagasaki vrátil 12.8. 1618 tajně, v doprovodu spolubratra Petra de Zuniga a oba zde horlivě a skrytě působili do listopadu 1629, kdy došlo k uvěznění o. Bartoloměje a zanedlouho i jeho dvou řádových spolubratrů: Františka od Ježíše, Terrero de Ortega Pérez, narozeného v květnu 1590 ve Villamediana u Palencie ve Španělsku, a Vincenta od sv. Antonína Simões de Carvalho, narozeného asi r. 1590 ve Faro u Algarve v Portugalsku. V prosinci byli všichni tři přepraveni do vězení v Omuraa, které prý bylo strašné, ale bratři zde vykonali kus apoštolátu i mezi dozorci vězňů a přes některého odesílali i dopisy. K přestěhování všech do vězení v Nagasaki došlo 25.11. 1631 a následovalo kruté mučení pomocí vroucí vody a síry z hory Ungen. Dalším z mučených zde byl místní kněz jezuitského řádu Antonín Ishida, který se narodil roku 1570 v nedaleké Shimabaře. Celý měsíc byl postřikován vařící vodou a sírou a když dokonával s odumřelým povrchem velké části těla, tak ho ještě upálili. Čtvrtým mučedníkem byl Gabriel od Magdalény Tarazona Rodriguez, který pocházel z Fonsecaa v provincii Toledo ve Španělsku. V Manile na Filipínách vystudoval medicínu. Jako lékař stal se františkánem, knězem a v roce 1622 odjel působit do Japonska. Za svou horlivou činnost s překypující láskou byl v Nagasaki uvězněn a za živa upálen. Posledním spolumučedníkem byl Jeroným od kříže – Jo, domorodec, který se narodil v Nagasaki, stal se knězem diecéze Funai a sekulárním františkánem. S uvedenými druhy zde byl umučen.

Papež Pius IX. je společně blahořečil 7.5. 1867.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio