FB twitter YouTube

bl. Alfons Navarrete, Ferdinand de Ayala, Lev Tanaka

datum svátku: 1. června

ALFONS NAVARRETE se narodil roku 1571 ve Španělsku. Vstoupil do dominikánského řádu a odjel jako misionář do Japonska. Křesťanství se tam tehdy nedařilo. Přesto si Alfons dovolil vytknout králi krutost, s jakou vystupoval proti křesťanům. Těm pak dodával odvahu tím, že veřejně chodil v hábitu. Brzy na to byl cestou do Omura, kde chtěl přispět křesťanům v nouzi, zajat a uvězněn. Po čtyřech dnech byl spolu s knězem Ferdinandem a domorodým jezuitou Lvem člunem odvezen na blízký ostrov.

LEV TANAKA pocházel z katolické rodiny a od mládí byl aktivním spolupracovníkem v řeholní Společnosti Ježíšově. Stal se katechetou a pomocníkem otce Jana Křtitele Machada. Za pronásledování byli oba zajati na souostroví Goto a Lev vězněn v Omuru a v Kori. Byl považován za laika, nikoliv přímo za misionáře. Proto se zprvu s jeho usmrcením zřejmě nepočítalo. Bylo mu dovoleno otce Machada doprovázet na popraviště. Zde po misionářově stětí naplnil lněný šátek jeho krví. To vzbudilo takovou pozornost, že po devíti dnech otce Machada následoval v mučednické smrti. Psal se rok 1617. Spolu s ním zemřeli španělští misionáři: augustiniánský kněz Ferdinand de Ayala a dominikánský bratr Alfons Navarrete. Když měla začít poprava, snažil se Tanaka od svých druhů trochu vzdálit. Mysleli si, že ve víře zakolísal, on je však ujistil: „Nebojím se smrti, jen se považuji za nehodného umírat s vámi. Sluší se, abyste vcházeli do nebe první, a pro mne bude ctí následovat vás ve smrti.“ Po krátké modlitbě byli všichni sťati. Španělské misionáře potopili v dřevěných rakvích, tělo Lva Tanaka vhodili do moře v rohoži zatěžkané kameny. Z mořské hlubiny později vyplavaly jen ostatky v rakvích, které křesťané s úctou pochovali. Trojici mučedníků blahoslavil papež Pius IX. 6. 7. 1867.

Bl. Alfons Navarette, další odkazy:

http://www.es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=37464

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio