FB twitter YouTube

bl. Agatangel de Vindocino Nourry a Kasián Vaz López-Netto

datum svátku: 7. srpna

bl. AgatangeloAGATANGEL DE VINDOCINO se narodil 31. 7. 1598 ve Vendôme ve Francii, jako třetí ze sedmi dětí váženého předsedy tribunálu Františka Nourry a jeho ženy Markéty rozené Bégon. Při křtu dostal jméno po tatínkovi – František. Jako osmiletý se poprvé setkal s františkány, kteří přišli na předměstí budovat kapucínský klášter. Okamžitě si získali jeho srdce. Tím víc, že Františkův tatínek se stal apoštolským správcem jejich nového domova. Když František ve 20 letech dokončil studia v César- Vendôme, vstoupil konečně do noviciátu kapucínského řádu v Mans, v kapucínské provincii Touraine-Bretagne a přijal jméno Agatangel. O dva roky později, po složení řeholních slibů, byl poslán do Poitier a později do Rennes, aby pokračoval v teologickém studiu. V roce 1625 se stal knězem. Brzy nastoupil dráhu misionáře. Nejprve působil jako zástupce jednoho spolubratra v Levantě, 29. 4. 1629 dorazil do Aleppa, druhého nejstaršího města v Sýrii. Jako představenému misie v Kairu mu šlo o sjednocení Koptů s římskou církví. Po čtyřech letech dostává další úkol – organizování nové misie v Egyptě. Pomocníkem mu měl být další františkán, kněz Kasián Vaz López-Netto.

KASIÁN VAZ LÓPEZ-NETTO se narodil jako jedno z dvojčat svému otci Janu López-Neto a matce Kvidě z Almerasu 14. 2. 1607 v Nantes ve Francii. Při křtu dostal jméno Consal, ale říkali mu Vasenet. Ke kapucínům měl od dětství velmi blízko nejen duchovně, ale i fakticky. V Nantes totiž měli od roku 1593 svůj klášter. 16. 2. 1623 konečně Consal-Vasenet oblékl hábit a přijal řeholní jméno bratr Kasián. O sedm let později se stal knězem. Jeho život od té doby nepostrádal napětí: za morové epidemie v letech 1631-1632 pečoval o nemocné v Rennes, v roce 1633 byl poslán na misie do Egypta. Tam se připojil k otci Agatangelovi. Spolu pak roku 1637 odešli na misie do Etiopie. Putovali  pěšky, často se připojovali ke karavanám, které přecházely přes Nubijskou poušť k břehům Rudého moře. Na eritrejské náhorní plošině však byli zajati a uvězněni. Do tehdejšího hlavního města Gondaru je přivlekli přivázané k ocasům zvířat. Zde je již očekávala mučednická smrt, jíž podlehli 7. srpna 1638.

Další odkazy:

http://sancti.catholica.cz/?id=3594;

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio