FB twitter YouTube

Alois Versiglia a Kalisto Caravario

datum svátku: 25. února

Alois Versiglia se narodil 5. června 1873 v italském městečku Oliva Gessi blízko Milána. Jako dvanáctiletý vstoupil do oratoře Dona Bosca ve Valdoccu v Turíně. Zde se rozhodl, že se stane misionářem. Když se však roku 1888 zúčastnil slavnostní bohoslužby, při níž noví misionáři dostávali kříže a vyslání k misijnímu působení v dalekých krajích, změnil tehdy patnáctiletý Alois svůj životní sen: bude salesiánským misionářem. Roku 1895 byl vysvěcen na kněze. Posléze se stal ředitelem a magistrem noviců v římském Genzanu. Jako 33letý odjíždí na pozvání macauského biskupa v čele skupiny spolubratří na první salesiánskou misionářskou výpravu do Číny a v Heung Chow otvírá misijní stanici. Podle  vzoru svého učitele Dona Bosca zakládá oratoře a domy pro sirotky, z prvních chlapců dává dohromady první dechovku, která si brzy získává velké sympatie posluchačů. V roce 1918 je mu svěřena misie v Shiu Chow a o dva roky později se pro tuto oblast stává biskupem. Stylem života však zůstává chudobným, moudrým a neúnavným misionářem. Je stále na cestách, povzbuzuje ve víře spolubratry i čínské křesťany, šíří radost mezi navštívenou mládeží. Jeho  pastorace má plán i opěrné body. Buduje kněžský seminář, organizuje kurzy pro katechety i charitní kurzy pro staré a nemocné.

 

Versigliův spolubratr a spolupracovník Kalisto Caravario se narodil 8. června 1903 v italském Cuorgné nedaleko Turína. Jako pětiletý se s rodiči přestěhoval do Turína, kde se také později ve valdocké oratoři setkal s Donem Boscem a přejal jeho životní styl. Již jako salesiánský klerik se v roce 1922 setkal s Aloisem Versigliem, který přijel do Turína a mladým lidem vyprávěl o nelehké čínské misii. Kalista líčení osudů čínských křesťanů učarovalo. Přesto, že dosud nedostudoval, odjíždí už roku 1924 jako misionář do čínského Macaa. Zde dokončuje studia a roku 1929 je Mons. Versigliem vysvěcen na kněze a poslán do misijní stanice v Lin Chow. Tragickým se pro oba misionáře stal 25. únor 1930. Tehdy P. Kalist Caravario doprovázel z Shiu Chow svého nadřízeného Mons. Aloise Versiglia do své domovské farnosti. Plavili se po řece Lin Chow doprovázeni třemi salesiánskými dívkami, starší katechetkou a ještě několika dalšími cestujícími. Jejich plavidlo si vyhlédla skupina bolševických banditů. Nejprve loď zapálili, pak chtěli unést děvčata. Když se oba misionáři rozhodli je bránit, byli surově zbiti a spolu s dívkami svázáni a dopraveni na břeh. Zde pak byli oba zastřeleni. Papež Pavel VI. oba prohlásil 14. 11. 1976 za mučedníky, Jan Pavel II. je zapsal 15. května 1983 mezi blahoslavené a 1. října 2000 je prohlásil za svaté. Jsou zobrazováni spolu na pozadí krajiny, kterou cestovali. Společně drží mešní kalich s palmou mučedníků potřísněný krví.

 

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio