FB twitter YouTube

Dokumenty papeže Pia XII.

Encykliky
Fidei Donum anglicky; Podmínky katolických misií zejména v Africe. Dále v těchto řečech: italsky, latinsky, portugalsky, španělsky.
zveřejnění 21. dubna 1957

Evangelii Praecones anglicky; K obnovení misie zveřejnění. Dále v těchto řečech: italsky, latinsky, portugalsky, španělsky.
zveřejnění 2. června 1951
Quemadmodum anglicky; Pomoc potřebným dětem. Dále v těchto řečech: italsky, latinsky, portugalsky, španělsky.
zveřejnění 6. ledna 1946

Saeculo Exeunte octavo Činnost portugalských misionářů. Dále v těchto řečech: italsky, latinsky, portugalsky.
zveřejnění 13. června 1940

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio