FB twitter YouTube

Dokumenty papeže Pavla VI.

Apoštolská exhortace

Evangelii Nuntiandi česky; „Hlásání evangelia“
zveřejnění 8. prosince 1975; Zdroj: Zvon – České katolické nakladatelství · Praha 1990

Apoštolské listy

Graves et increscentes latinsky; k 50. výročí vzniku Papežských misijních děl
z 5. září 1966

Ecclesiae Sanctae anglicky; z 6. srpna 1966

Motu Proprio

Quo aptius italsky; z  27. února 1973

Africae terrarum italsky; z  29. října 1967

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio