FB twitter YouTube

Dokumenty papeže Jana XXIII.

Encykliky

Princeps Pastorum anglicky
zveřejnění 28. listopadu 1959

Grata Recordatio anglicky; „S radostnou vzpomínkou“
zveřejnění 26. září 1959

Poselství

Alle Zelatrici delle PP.OO.MM. in Italia
z 26. dubna 1959

Listy

Gratulamur latinsky, španělsky; Gratulace kardinálovi P. Gerlierovi arcibiskupovi z Lionu u příležitosi I. Misijního mezinárodního kongresu konaného v Lionu;
z 20. března 1962

Amantissimo patris  latinsky, španělsky; kardinálovi Agagainovi prefektovi Kongregace šíření víry k 40. výročí Motu Proprio romanorum Pontificum Pia XII.
z 3. května 1962

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio