FB twitter YouTube

Zambie – 60% zdravotnických služeb ve venkovských oblastech je poskytováno katolickou církví

2012-06-28

Afrika/Zambie – 60% zdravotnických služeb ve venkovských oblastech je poskytováno katolickou církví

Lusaka (Agentura Fides) – V Lusace se na konci černa 2012 konal V. sjezd anglofonního afrického regionu CICIAMS (Mezinárodní katolický výbor sester a sociálně-zdravotních asistentů).
Úvodní slovo pronesl apoštolský nuncius v Lusace Julio Murat a zambijský ministr zdravotnictví Dr. Kasonde, který hovořil jménem vlády. Ve svém projevu ministr poděkoval katolické církvi za její angažovanost v oblasti zdravotní péče: v této souvislosti také uvedl, že 60% ​​zdravotnických služeb dostupných ve venkovských oblastech existuje díky katolické církvi. Vyjádřil vůli zambijské vlády i nadále spolupracovat s církví v této pro zemi velmi důležité oblasti.

Z přednášejících na sjezdu můžeme jmenovat například Mgr. Jean Marie Mate Musivi Mupendawatu, sekretáře Papežské rady pro pastoraci zdravotnictví, který mluvil před více než 300 zdravotními sestrami a katolickými sestrami z různých anglofonních zemí: Zambie, Zimbabwe, Nigérie, Malawi, Keňa, Tanzanie, Jižní Afrika, USA, Skotsko a Irsko. V pondělí 25. června sekretář Papežské rady spolu s biskupem pověřeným pastorací zdravotnictví a zambijskou národní koordinátorkou pastorace zdravotnictví, sestrou Matyldou Mubanga, navštívil několik katolických zdravotních zařízení v Lusace, mezi nimi novou nemocnici katolické biskupské konference Zambie, Cardinal Adams Memorial Hospital a zambijsko-italskou Orthopedix Hospital pro zdravotně postižené děti a nemocnici Our Lady’s Kalingalinga, která pečuje o nemocné s HIV-AIDS.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio