FB twitter YouTube

Světový den proti dětské práci

V závěru generální audience ve středu 11. června Svatý otec obrátil pozornost k Světovému dni proti dětské práci. Ten je připomínán od roku 2002 vždy 12. června.

Podle UNICEF na celém světě pracuje 150 milionů dětí mezi 5 a 14 lety. Dětská práce je příčinou i důsledkem chudoby.

03 NoëlDesítky milionů dětí – slyšte dobře: desítky milionů dětí – jsou nuceny pracovat v hanebných podmínkách, vystaveny otroctví a vykořisťování, ale také zneužívání, špatnému zacházení a diskriminacím. Vroucně si přeji, aby mezinárodní společenství rozšířilo sociální ochranu nezletilých a odstranilo tuto metlu vykořisťování dětí. Obnovme všichni svoje nasazení, zejména rodiny, aby byla každému chlapečkovi a holčičce zaručena ochrana jejich důstojnosti a možnost zdravého růstu. Klidné dětství umožní dětem hledět s důvěrou k životu v budoucnosti. Všechny vás vybízím, abychom se nyní společně modlili k Matce Boží, která nosila v náruči Ježíška, a prosili za tyto chlapečky a holčičky, které jsou vykořisťovány prací i pohlavním zneužíváním.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio