FB twitter YouTube

Právo na vzdělání je odpíráno 61 milionům chlapců a děvčat, kteří nechodí do školy

Madrid (Agenzia Fides) – 61 milionů dětí na celém světě nemůže chodit do školy. 31 milionů z nich jsou děti z Afriky,  53 % z nich jsou děvčata. Tyto statistiky byly publikovány španělským žurnálem Entreculturas při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv, který bude 10. prosince. V září tato organizace započala s iniciativu nazvanou „Silla Roja de la NO vuelta al cole“. Mluvíme o židlích, umístěných ve třídách mnoha škol, které představují a „volají“ děti, které do školy nechodí. Na mapě světa nakreslené na podlaze s 61 červenými židlemi (1 židle znázorňuje 1 mil. dětí) je symbolicky znázorněno těchto 61 milionů chlapců a děvčat, kteří nemají stejnou příležitost ke vzdělávání, jako jejich vrstevníci v jiných částech světa. Drastické snížení vládní pomoci má negativní dopad na většinu těchto ohrožených dětí: nebudou se stavět nové školy, nebudou vzděláváni a formováni učitelé, děti a obzvláště děvčata nebudou moci chodit do školy.

(AP) (Agenzia Fides 07/12/2012)

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio