FB twitter YouTube

Papua Nová Guinea – Varování a prevence proti epidemii malárie

Port Moresby (Agenzia Fides) – Přibližně 90 % obyvatel Papuy Nové Guineje ohrožuje riziko malárie. V této ostrovní zemi nacházející se na jih od rovníku, je každý rok 1,9 milionu registrovaných případů. Díky mnoha iniciativám, aby se zabránilo šíření nákazy a snížil počet infekcí, byly distribuovány v každé oblasti moskytiéry ošetřené dlouhodobými insekticidy. V Papui-Nové Guineji je prevence velmi důležitá, protože zde najdeme 36 % všech potvrzených případů v Západním Tichomoří. Komáři se rychle přizpůsobili lidské migraci a vyšším teplotám a nemoc má tendenci se šířit pokaždé, když se počasí změní. Vědecký program pro klimatické změny v Pacifiku ukazuje, že maximální teplota v Port Moresby se zvýšila o 0,11 stupně za 10 let od roku 1950, a může dokonce zvýšit o 0,4 až jeden stupeň do roku 2030. Předpověď zní, že asi 200 000 lidí žijících ve vyšších oblastech bude napadeno. Mezitím Národní program boje proti malárii, Population Services International, OilSearch zdravotní nadace a Ústav lékařského výzkumu zkoumají nové strategie pro vektorové řízení. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), je polovina světové populace terčem malárie, a zranitelné jsou především těhotné ženy, děti a HIV pozitivní. V roce 2010 bylo hlášených případů 216 milionů na 655 000 úmrtí na celém světě, což představuje pokles o 25 % oproti roku 2000. V Papui-Nové Guineji se uskutečnila první zkouška na světě: zavedení moskytiér ošetřených insekticidy v roce 1986, jejíž výsledky poté vedly vedl k národnímu distribučního programu v roce 1989, který zaznamenal pokles klinických případů ve zdravotnických centrech. (3.8.2012)

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio