FB twitter YouTube

Marie Goretti patronkou mladých Papuy Nové Guineje

2012-07-11

 OCEÁNIE/PAPUA NOVÁ GUINEA – Marie Goretti patronkou mladých Papuy Nové Guineje

Rabaul (Agentura Fides) – Mladí lidé z Papuy-Nové Guineje ctí svatou Marii Goretti, uctívají ji jako svou zvláštní patronku a považují za opěrný bod svých životů. To je to, co kněží, jeptišky a misionáři v Papui, kteří se zabývají mládeží, svou službou chtěli mladým předat. Dodávají, že tato volba proběhla již roku 2006, kdy si zástupci mládeže z diecéze Papua Nová Guinea a Šalamounových ostrovů, shromážděných v Goroka, vybrali mladou světici za svou patronku a biskupové jejich volbu schválili.

Na svědectví této zvláštní lásky byl letos svátek sv. Mari Goretti 6. července v diecézích Papui-Nové Guineje slavnostně slaven. Misionáři Lásky se v diecézi Wewak modlili za mladé; slavnostní eucharistické slavnosti na počest svaté Maria Goretti předsedal P. Shanthi Puthussery, PIME, národní koordinátor pastorace mládeže. P. Puthussery citoval kázání papeže Pia XII. při příležitosti kanonizace sv. Marie Goretti dne 24. června 1950: „Ne všichni jsou povoláni zemřít jako mučedníci, ale všichni jsme povoláni k uskutečňování křesťanských ctností.“

V diecézi Bereina podnikli mladí lidé pouť ze dvou různých míst, aby se sešli ve svatyni blahoslaveného Petra To Rot, kde vyslechli katechezi biskupa Rochus Tatamaie; v minulých dnech některé skupiny zažily duchovní ztišení, v němž mohly přemýšlet o mučednické smrti sv. Maria Goretti. V diecézi Vanimo P. Joseph Bijish, diecézní koordinátor pastorace mládeže, uspořádal se všemi mladými lidmi slavnost, které předcházela v různých farnostech třídenní shromáždění. Podobně zaměřená shromáždění a slavnosti proběhly na mnoha dalších místech.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio