FB twitter YouTube

AFRIKA / Keňa – Role církve v životech Keňanů

Nairobi (Agenzia Fides) – První dáma Keni, paní Margaret Kenyatta, vyzdvihla roli katolické církve ve zlepšování životů milionů lidí po celé zemi. „Naše přítomnost na této schůzi ukazuje naši sympatii, kterou k činnosti církve máme a hodláme i nadále s církví a jinými náboženskými subjekty spolupracovat,“ řekla první dáma během setkání s účastníky schůzky ve farnosti blahoslaveného Josepha Allamana v Ruaka, městě 15 km od Nairobi, na níž se projednávalo získání dalších finančních prostředků. Podle toho, co bylo sděleno agenturou CISA, paní Kenyatta poděkovala farnosti za to, co dělá v oblasti zdravotnictví, ochrany životního prostředí a výchovy mládeže.“ První dáma také poukázala na to, že snaha církve o lidský rozvoj je vhodným doplňkem programu vlády změnit zemi prostřednictvím realizace projektů v oblasti vzdělávání, zdraví, životního prostředí a růstu mladých lidí. V Keni katolická církev provozuje 4169 mateřských škol se 335 285 dětí; 4769 základních škol se 2 393 658 žáků; 1618 středních a vysokých škol se 737 508 studentů; a katolický Vyšší institut východní Afriky. Církev také provozuje 184 nemocnic; 390 lékáren; 22 lepro kolonií; 86 center pro péči o seniory a chronicky nemocné; 401 dětských domovů; 1.334 školek (údaje o statistické ročence církví 2012). (L. M.) (Agenzia Fides 18/07/2014)

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio