FB twitter YouTube

1.3 miliardy lidí žije za méně než 1,25 dolaru na den

Washington (Agenzia Fides) – Více než 50 % obyvatel žijících v extrémní chudobě je soustředěno v Číně, Indii a Brazílii. Podle údajů Světové banky celkem 1,3 miliardy lidí žije za méně než 1,25 dolaru na den. Tato alarmující čísla jsou jen částečně tlumena poklesem, a to navzdory krizi v nejbohatších zemích. Od počátku 80. let bylo 600 millonů lidí schopno překonat chudobu, čímž se snížilo procento světové populace žijící v extrémních podmínkách ze 42 na 19 %. Podle odborníků byl tento pokles způsoben rozvojem hlavních rozvojových zemí Číny, Indie a Brazílie, kde je však soustředěno více než 50 % z chudých.

V současné době v jižní Asii a v subsaharské Africe žije 571 milionu lidí a z toho 386 milionů pod hranicí chudoby. Jihovýchodní Asie s 284 miliony lidí v této situaci je na třetím místě, následovaná Amerikou. (AP) (Agenzia Fides 03.04.2013)

 

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio