FB twitter YouTube

Zprávy z misijní cesty do Ugandy

IMG_3229P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice, Ľuboš Fronk, diecézní ředitel Papežských misijních děl litoměřické diecéze, a kameraman Jan Štindl pobývají od 23. března 2013 v Ugandě, kde na misijní cestě prožívají společně s africkými křesťany Svatý týden.

Cesta dlouhá cca 7 tisíc km započala 23. března 2013 ráno na pražském letišti Václava Havla a vedla přes Amsterdam, Rwandu až do Ugandy, kde je přibližně ve 22.45 místního času přivítal národní ředitel Papežských misijních děl v Ugandě P. Philip Balikuddembe.

Následující den, Květnou neděli, prožili naši misionáři na poutním místě Namugongo, které je spojené s ugandskými prvomučedníky a každoročně do této svatyně dorazí na jejich svátek (3. června) až tři miliony poutníků z celého světa. Aby se však kolem oltáře vešly milionové zástupy, celé poutní místo tvoří areál podobný přírodnímu amfiteátru, jehož středem je jezírko s molem, po kterém se přichází k oltáři.

Jedné ze čtyř mší svatých, které se na Květnou neděli v bazilice Namugonga slavily, se společně s českými poutníky účastnily další dva tisíce věřících, kteří během liturgie mávali palmovými ratolestmi nazdobenými různými ornamenty nebo barevnými květy. Samozřejmostí byla také všudypřítomná radost, typické africké veselí, ale i soustředěná modlitba. Blízko tohoto místa se nachází ve farnosti Nabulagala katedrála Rubaga, která je velmi důležitá pro historii misií, protože právě na tomto místě sloužili afričtí misionáři první mši svatou v červnu 1879.

Další den, tedy 25. března, navštívili zástupci českých misijních děl sekretariát Ugandské biskupské konference v Kampale, kde sídlí také národní kancelář Papežských misijních děl. Poté odjeli do diecéze Fort Portal, konkrétně do semináře sv. Pavla, který byl hlavním cílem jejich cesty. Právě tento seminář Papežská misijní díla z České republiky již delší dobu podporují.

V úterý 26. března se vydali společně s bohoslovci do 3 km vzdálené katedrály „Our Lady of Snows“ (Panny Marie Sněžné) ve městě Virika, aby se zúčastnili mše svaté spojené se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů (Missa Chrismatis). V České republice bývá tato slavnostní bohoslužba slavena na Zelený čtvrtek, jelikož zde by místní kněží nestihli dojet do svých farností, schází se s biskupem již v úterý. V katedrále bylo na bohoslužbě, která trvala více než 3 hodiny, přibližně tisíc lidí, z toho asi 100 diecézních kněží, 100 až 150 řeholních sester, 17členný sbor sv. Cecílie a samozřejmě věřící.

P. J. Šlégr, L. Fronk a J. Štindl prožijí Velikonoční triduum v semináři sv. Pavla a slavnost Zmrtvýchvstání Krista ve farnostech (diecéze Port Fortal). Také by měli navštívit školy, na které PMD finančně přispěla. Zpět do České republiky se vrací 2. dubna 2013.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio