FB twitter YouTube

Zambijský ředitel papežských misií navštíví ČR

Ve dnech od 21. 5. do 1. 6. 2015 navštíví Českou republiku Národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) v Zambii P. Bernard Makadani Zulu. Návštěva se uskuteční na základě pozvání Národní kanceláře Papežských misijních děl v České republice. Všichni jsou srdečně zváni na setkání se zambijským hostem. Veřejnost, z jejíchž řad již delší dobu mnoho dárců podporuje projekty Papežských misijních děl, bude mít možnost se v České republice se zambijským Národním ředitelem PMD setkat při těchto příležitostech:

Ve čtvrtek 21. května v 18.00 mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Mši svatou bude sloužit host ze Zambie P. Bernard Makadani Zulu.

V pátek 22. května dopoledne navštíví P. Zulu Církevní základní školu ve Veselí nad Moravou, kde studentům přiblíží reálie a život v Zambii. V 18.30 bude celebrovat mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici, a poté proběhne beseda s hostem.

V sobotu 23. května dopoledne stráví P. Zulu s dětmi z Misijního klubka 79 ve Strážnici a v 17.45 bude celebrovat mši svatou v kostele sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Hodoníně.

V neděli 24. května navštíví Sudoměřice, kde bude v 9.00 hostem mše svaté v kostele Krista Krále, odpoledne od 14.00 proběhne setkání a beseda v průběhu Misijní kavárny také v Sudoměřicích.

V pondělí 25. května dopoledne navštíví P. Zulu Cyrilometodějskou církevní školu v Brně a odpoledne od 18.00 bude hostem besedy  v sále restaurace Černý kůň v rámci Křesťanské akademie v Třebechovicích pod Orebem.

V úterý 26. května dopoledne navštíví P. Zulu Základní školu ve Špindlerově Mlýně, kde studentům přiblíží reálie a život v Zambii. V 19.00 bude celebrovat mši svatou v kapli horského střediska Eljon a poté v 19.45 proběhne beseda.

Ve středu 27. května v 18.00 bude P. Zulu celebrovat mši svatou v kostele sv. Jakuba Staršího v Poniklé a poté proběhne beseda s hostem.

pátek 29. května navštíví Jablonec nad Nisou, kde bude v 17.00 hostem mše svaté v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, potom následuje beseda.

V sobotu 30. května v 18.00 bude celebrovat mši svatou v děkanském kostele sv. Vavřince v Jilemnici. Po té bude na programu beseda.

V neděli 31. května v 9.30 bude hostem při mši svaté v kostele Cyrila a Metoděje. V 16.00 bude na programu beseda ve farním sále, Nebušická 118, Praha – Nebušice.

Projekty PMD

Z České republiky je za poslední rok rozvíjena celá řada misijních projektů. V rámci Díla šíření víry pomáháme stavět či opravovat celkem 28 kostelů, klášterů, biskupství, far, misijních domů a víceúčelových center. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Tato naše pomoc aktuálně zahrnuje 49 projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance. Na tyto projekty je věnována i sbírka z Misijní neděle. Bez kněží nejsou misie možné, proto i naše finanční dary skrze Dílo sv. Petra apoštola putují přibližně 400 seminaristům do 3 velkých seminářů v africké Ugandě, Keni a Zambii, ve kterých se na své budoucí povolání připravuje několik set bohoslovců.

Díky štědrosti dárců jsme za uplynulý rok podpořili v rámci Papežského misijního díla dětí 80 projektů určených na pomoc 63 604 chudým dětem z 23 diecézí v 9 zemích: Uganda (32 371 dětí), Zambie (7 001 dětí), Keňa (1 729 dětí), Guyana (112 dětí), Jamajka (325 dětí), Bangladéš (12 165 dětí), Srí Lanka (4 011 dětí), Filipíny (4 320 dětí) Papua-Nová Guinea (1 570 dětí). Naše finanční prostředky jsou určené např. do Filipín, kde podpoříme vzdělávání dětí z chudých rodin a úhradu školních pomůcek, uniforem a stravy. V Keni přispějeme na provozní náklady rehabilitačního centra, jehož posláním je zajistit zázemí a následnou péči o zneužívané děti. Sirotčinec Dona Boska v Guyaně poskytuje domov 50 chlapcům a tímto se jim dostává jídlo, oblečení, vzdělání a lékařská péče. Nezapomínáme ani na sirotky a děti nakažené virem HIV/AIDS v zaoceánské Papui-Nové Guineji, kterým je hrazena nezbytná léčba včetně stravy, vzdělání a křesťanské formace.

O činnosti PMD

Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy dnešního světa jako je bída, hlad, lepra, negramotnost, AIDS apod. Skrze spolupráci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak duchovní tak hmotnou pomoc. Jsou jednou z největších světových organizací, které se systematicky zabývají pomocí misiím. Činnost Papežských misijních děl, která je koordinována Kongregací pro evangelizaci národů a generálními sekretariáty v Římě, se soustřeďuje na čtyři základní oblasti: šíření víry, pomoc dětem, podpora kněžského a řeholního dorostu, zabezpečení kněží, řeholníků a řeholnic v misijních oblastech a vytváření misijního povědomí mezi kněžími a řeholníky světa. Činnost PMD vede lidi v misiích k samostatnosti a spoluúčasti, je dlouhodobá, postavená na modlitbě a úctě k nejchudším. PMD pomáhají všem potřebným bez ohledu na barvu pleti, národnost či vyznání.

Je možné, že veřejnost se bude moci setkat se zambijským hostem i při dalších příležitostech. Tyto informace budou případně zveřejněny na www.missio.cz.

Plakáty k jednotlivým setkáním naleznete v příloze.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio