FB twitter YouTube

Zambijský národní ředitel PMD navštíví ČR

Ve dnech 9. – 15. listopadu 2013 navštíví Českou republiku národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) v Zambii, P. Bernard Makadani Zulu. Návštěva se uskuteční na základě pozvání národního ředitele PMD Česka, P. Jiřího Šlégra, který bude hosta ze Zambie doprovázet. Protože dárci z naší vlasti již delší dobu podporují projekty PMD na pomoc chudým a trpícím lidem v Zambii, bude návštěva národního ředitele P. Zulu, který ze Zambie pochází a místní situaci velice dobře rozumí, dobrou příležitostí k osobnímu setkání.

Veřejnost má možnost setkat se  se zambijským národním ředitelem při těchto příležitostech:

neděle  10. 11.  – Dolní Dobrouč: 9:00 – Kostel sv. Mikuláše – mše svatá, 10:00 – D – Centrum – beseda s hostem
neděle  10. 11.  – Červený Kostelec: 18:00 – Kostel sv. Jakuba Staršího, beseda s hostem, představení projektů PMD, videoprojekce, africká hudba
úterý    12. 11.   – Jilemnice: 18.00 – Kostel sv. Vavřince – mše svatá, po mši sv. bude beseda s hostem, představení projektů PMD, videoprojekce, africká hudba
středa  13. 11.  – Dvůr Králové: 15:00–16:30 – děkanství – v rámci výuky náboženství, 18:00 – kostel sv. Jana Křtitele – mše svatá
čtvrtek 14. 11.  – Nymburk: 15:00 – fara – setkání s dětmi, 17:00 – kostel sv. Jiljí – mše svatá, 18:00 – fara – beseda s hostem, představení projektů PMD, videoprojekce, africká hudba

Další informace naleznete na přiloženém plakátu a pod odkazy u jednotlivých setkání.

V roce 2013 PMD z České republiky podporují v Zambii tři oblasti – děti, bohoslovce a šíření víry. Prostřednictvím 15 projektů Papežského misijního díla dětí je rozdělena částka blížící se 1,7 milionu Kč, z níž se přispívá např. na potraviny, léky, pitnou vodu, zdravotní péči a vzdělání pro 7 064 dětí ve třech diecézích. V rámci Papežského misijního díla sv. Petra apoštola jsou v Zambii sponzorovány dva velké semináře, ve kterých studuje přibližně 275 bohoslovců. Na jejich studium přispíváme částkou přes 1 milion Kč. Dílo šíření víry uvolnilo téměř 4 miliony Kč na 7 projektů zaměřených na podporu katechistů, stavbu či dokončení tří far, tří klášterů a domu pro pomocného biskupa. Z této sumy jsou rovněž pokrývány výdaje nezbytné pro chod diecézí. Souhrnně je Zambii darováno přes 6,7 mil. Kč.

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio