FB twitter YouTube

Zambijský národní ředitel Papežských misijních děl navštíví ČR

Českou republiku navštíví ve dnech od 12. do 16. listopadu 2012 národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) v Zambii P. Bernard Makadani Zulu. Tato návštěva se uskuteční na základě pozvání národního ředitele Papežských misijních děl v ČR P. Jiřího Šlégra, který bude hosta ze Zambie doprovázet. V rámci této návštěvy se také uskuteční projekce nového filmu “Zambijský bambo“.

Veřejnost, z jejíchž řad již delší dobu mnoho dárců podporuje projekty PMD, bude mít možnost se v České republice se zambijským národním ředitelem setkat při těchto příležitostech:

V úterý 13. listopadu bude P. Zulu v 18.00 hodin celebrovat mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné a poté se v kapli Panny Marie Pasovské (vše Jungmannovo nám. 18, Praha 1) uskuteční projekce nového dokumentárního filmu, který vydávají Papežská misijní díla v ČR „Zambijský bambo“, a beseda s hostem.  Nový film o bohoslovcích v Zambii zachycuje prostředí, ze kterého přicházejí mladí muži do semináře, pojednává o radostech i úskalích, která život budoucích kněží v této africké zemi provázejí (více o filmu v příloze).

P. Zulu se z Prahy vypraví do Olomouce, kde bude ve středu 14. listopadu od 19.00 hodin slavit studentskou mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné (Náměstí Republiky, Olomouc) a ve čtvrtek 15. listopadu v 7.30 hodin v klášterní kapli Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie (Hrnčířská 12, Olomouc). Svou návštěvu zakončí ve Špindlerově Mlýně, centrále Papežských misijních děl v ČR, a to besedou v 17.00 hodin ve středisku Eljon.

Papežská misijní díla v České republice kromě Zambie také rozvíjí projekty v rámci Díla šíření víry v Malawi, Papui-Nové Guineji, Bangladéši, Surinamu, Guyaně, Srí Lance a Indonésii, celkem tedy v osmi zemích, na území 11 diecézí. Pomoc jde na zajištění základní pomoci pro diecéze, na katechetické programy, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů. Na tyto projekty je věnována sbírka z Misijní neděle.

PMD se také v letošním roce soustředí na podporu studia téměř 300 bohoslovců ze čtyř seminářů v Zambii, na Srí Lance a Papui-Nové Guineji. V pěti dalších seminářích pomáhají pokrýt nutné opravy, nákup potřebných věcí a cestovní výdaje.

V rámci Papežského misijního díla dětí se podporuje celkem 78 projektů v 17 diecézích. Konkrétně se jedná o 105 514 chudých dětí z 9 zemí: Uganda, Zambie, Guyana, Surinam, Jamajka, Bangladéš, Indie, Srí Lanka a Papua-Nová Guinea.

Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpovídat na velké problémy dnešního světa jako je bída, hlad, lepra, negramotnost, AIDS apod. Skrze spolupráci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak duchovní, tak hmotnou pomoc. Jsou jednou z největších světových organizací, které se systematicky zabývají pomocí misiím. Činnost Papežských misijních děl, která je koordinována Kongregací pro evangelizaci národů a generálními sekretariáty v Římě, se soustřeďuje na čtyři základní oblasti: šíření víry, pomoc dětem, podpora kněžského a řeholního dorostu, zabezpečení kněží, řeholníků a řeholnic v misijních oblastech a vytváření misijního povědomí mezi kněžími a řeholníky světa. Princip činnosti spočívá v tom, že každý, kdo chce podpořit misijní činnost, přispívá do „společné pokladnice“, ze které se potom podle aktuální potřeby spravedlivě rozděluje.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio