FB twitter YouTube

Velikonoční triduum v Ugandě

P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice, Ľuboš Fronk, diecézní ředitel Papežských misijních děl litoměřické diecéze a kameraman Jan Štindl pobývají od 23. března 2013 v Ugandě, kde na misijní cestě prožívají společně s africkými křesťany Velikonoční triduum a slavnost Zmrtvýchvstání Krista.

Ve středu 27. března se čeští misionáři setkali s biskupem diecéze Fort Portal, Mons. Robertem Muhiirwou, kterému předali dárky přivezené z České republiky, např. přáníčka vyrobená českými dětmi pro ugandské děti, sošku Pražského Jezulátka, ale i med ze Špindlerova Mlýna. Dozvěděli se, že v diecézi Fort Portal působí jen padesát kněží, kteří mají na starost přibližně jeden milion věřících, pomáhají jim dvě místní řeholní kongregace a přibližně 1 800 katechetů, kteří rovněž vedou každou neděli bohoslužby slova, kážou, připravují na svátosti, vyučují katechismus i pohřbívají.

Na Zelený čtvrtek, první den Velikonočního tridua, slavili mši svatou na připomenutí poslední večeře Páně s umýváním nohou v semináři sv. Pavla. Na Velký pátek, 29. března, se pak přidali k více než pěti tisícům křesťanů k modlitbě ekumenické křížové cesty v ulicích města Fort Portal. Křížovou cestu, dlouhou asi 5 km, zahájil biskup Robert Muhiirwa a modlitby u jednotlivých zastavení vedli zástupci různých křesťanských církví. Velkopáteční obřady pak již opět prožili v semináři sv. Pavla, kde bylo čtení pašijí ztvárněno formou divadelního vystoupení.

Velikonoční vigilii a slavnost Zmrtvýchvstání strávili naši misionáři společně s věřícími ve farnostech diecéze Fort Portal.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio