FB twitter YouTube

Svatovavřinecká pouť na Sněžku 2012

V pátek 10. srpna 2012 se na svátek sv. Vavřince konala pěší pouť na nejvyšší horu naší země Sněžku, na jejímž vrcholu stojí kaple zasvěcená tomuto světci a mučedníkovi. Ke společným oslavám sem doputovalo jako každý rok několik stovek poutníků z Čech a Polska. Zástupci Papežských misijních děl vycházeli s poutníky od kostela sv. Petra ze Špindlerova Mlýna, kde se nalézá i Národní kancelář Papežských misijních děl. Další zastavení bylo u kaple sv. Františka v blízkosti Erlebachovy boudy. Mše svatá byla na Sněžce slavena v pravé poledne. Hlavním celebrantem byl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál a koncelebroval biskup Stefan Cichy z polské Legnice. Mše svaté se zúčastnilo několik desítek českých a polských kněží i jáhnů. Ve zpěvu se střídali věřící obou národů.

Papežská misijní díla, která letos slaví 100 let trvání v našich zemích, připravila každému účastníkovi misijní zápalky s obrázkem sv. Vavřince a jeho citátem: „Chudí jsou pravý poklad církve.“ Národní ředitel PMD, P. Jiří Šlégr, na závěr bohoslužby připomněl velký význam sv. Vavřince, který se stává od letošního roku také patronem pro Misijní díla v České republice. Na přímluvu tohoto patrona chtějí poutníci „zapalovat svá srdce pro misie“ – právě tento nápis zdobil spolu s logem 100 let PMD svatovavřinecké misijní zápalky. Duchovní správce farnosti, do které kaple sv. Vavřince na Sněžce patří, daroval ke stoletému jubileu Papežských misijních děl sbírku od věřících, kteří na poutní bohoslužbu přišli.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio