FB twitter YouTube

Skončilo 28. jednání Národní rady PMD

Od pondělí 7. 9. do středy 9. 9.2015 se v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně uskutečnilo již 28. pravidelné jednání Národní rady Papežských misijních děl (PMD).

Přítomní diecézní ředitelé PMD českých a moravských diecézí hodnotili misijní činnost v jim svěřených oblastech za uplynulý půlrok. V programu se hovořilo o projektech financovaných v roce 2015 ve třech odvětvích PMD – Papežském misijním díle dětí, Misijním díle sv. Petra apoštola a s ním spojené celosvětové pomoci bohoslovcům v misijních zemích a Papežském misijním díle šíření víry, které je úzce spojeno s Misijní nedělí.

V letošním roce jsme v rámci Papežského misijního díla dětí podpořili 68 projektů v 25 diecézích 12 zemí částkou více než 8 mil. Kč. Jedná se o kvalitní a systematickou pomoc pro chudé a trpící děti v následujících zemích: Uganda (15 042 dětí), Zambie (5 040 dětí), Keňa (2 370 dětí), Egypt (1 260), Guyana (16 912 dětí), Jamajka (200 dětí), Sýrie (7 400 dětí), Pakistán (56 dětí), Bangladéš (13 994 dětí), Srí Lanka (2 387 dětí), Filipíny (2 860 dětí), Papua-Nová Guinea (5 025 dětí). Prostředky jsou určené např. na příspěvky na výživu a zdravotní péči sirotků a opuštěných dětí v důsledku AIDS, zajištění jídla pro podvyživené děti, provoz centra pro záchranu dětí z ulice, materiální pomoc dětem syrských uprchlíků v Damašku, příspěvky na léky, potraviny, oblečení apod.

Misie nejsou možné bez kněží, proto finanční prostředky, více jak 5 mil. Kč, směřují PMD z ČR k 420 studentům do 4 seminářů v Ugandě, Keni, Zambii a Nigérii. Zvláště nigerijské semináře jsou velmi ohrožovány útoky islámských skupin Boko Haram.

V rámci Díla ŠV pomáháme letos stavět či opravovat kostely, kláštery, biskupství, fary, misijní domy a víceúčelová centra. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Tato naše pomoc zahrnuje 40 projektů a míří do 7 diecézí v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.

V rámci setkání byly představeny nové misijní materiály, které budou v brzké době distribuovány do všech diecézí ČR. Patří mezi ně nový Misijní kalendář a Kalendářík z misií na rok 2016, oba jsou tentokrát věnovány Filipínám. Dále Misijní zpravodaj č.18, plakát k nadcházející Misijní neděli, která se bude konat 18. 10. 2015. DVD Naděje pro Ugandu je těsně před vydáním. Byla též zmíněna důležitost využívání sociálních sítí jako je Facebook či Twitter k šíření informací mezi veřejností a praktické použití webu www.missio.cz.  Součástí webu je např. misijní kino s možností zhlédnutí mnoha zajímavých filmů z misijních cest a novou sekcí Missio interview věnující se rozhovorům se zajímavými lidmi na aktuální témata. Tyto filmy bude možno od září sledovat také v novém misijním pořadu na TV NOE, s kterou PMD v ČR znovu spolupracuje.

Nejbližší událostí, na kterou se jednání Národní rady soustředilo, je Misijní neděle – světový den modliteb za misie, spojený s finanční sbírkou. Ta bude prezentována přímými přenosy na ČR2, radiu Proglas a TV Noe 18. 10. 2015.

Mimo jiné byly naplánovány akce celostátního významu, jako např. celostátní 6. Misijní kongres dětí v Nymburce 14. Celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí, Horské klubání ve Špindlerově Mlýně.

Program doprovázely společné modlitby a mše svatá. Jednání Národní rady PMD vedl její předseda a národní ředitel Papežských misijních děl.

DSCN8605DSCN8614DSCN8615DSCN8637DSCN8606DSCN8592DSCN8584DSCN8579DSCN8577DSCN8574

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio