FB twitter YouTube

Misijní pouť a návštěva z Ugandy

11. celostátní Misijní pouť a 8. Misijní den dětí – Termín: sobota 1. 6. 2013, místo: Lidečko

Papežská misijní díla a farnost Lidečko z Arcidiecéze olomoucké Vás zvou na Misijní pouť a Misijní den dětí s mottem: „Ať tě, Bože, velebí národy.“ Připraven je bohatý program pro děti i dospělé, kde nebude chybět mše svatá za účasti hostů, tradiční Misijní jarmark, misijní divadlo, hrátky, soutěže a putování po kontinentech, posezení u cimbálu, pásmo písní a další překvapení. Přijeďte a vezměte s sebou i své blízké. Těšíme se na Vás!

Ugandský národní ředitel Papežských misijních děl navštívil ČR

Ve dnech od 18. do 26. května 2013 navštívil Českou republiku národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) v Ugandě, P. Philip Balikuddembe. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání národního ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlégra, který hosta doprovázel. Dárci z naší vlasti, kteří již delší dobu podporují projekty PMD na pomoc chudým a trpícím lidem v Ugandě, měli možnost osobního setkání a bližšího seznámení s touto zemí a jejími potřebami. Během týdenního pobytu navštívil P. Philip Balikuddembe tři naše biskupy, arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera, biskupa královéhradeckého Mons. Jana Vokála a biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta. Přítomnost tohoto afrického misionáře byla povzbuzující pro účastníky setkání, která se uskutečnila v Mladé Boleslavi, Špindlerově Mlýně, Kroměříži, Olomouci, Žeranovicích, Vyškově a v Praze.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio