FB twitter YouTube

Misijní neděle 2012

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Letos ji slavíme 21. října. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Díla šíření víry. Sbírky probíhají ve všech farnostech světa. Výtěžky sbírky Misijní neděle v naší zemi podpoří převážně chudé lidi v Zambii. Právě na tento účel můžeme věnovat výtěžek jednoho pracovního dne.

MISIJNÍ MOST MODLITBY 2012 – sobota 20. 10. ve 21.00

Před 86 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). I letos přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 20. října ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. Všem, kteří Misijní neděli jakýmkoliv způsobem podpoříte, upřímně děkujeme!

MISIJNÍ NEDĚLE NA RADIU PROGLAS

V sobotním růženci 20. 10. od 20.30 budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 20. 10. ve 21.00 se moderátor pomodlí modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve chválách v sobotu 20. 10. večer, v neděli 21. 10. ráno a večer. Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD, zazní v neděli 21. 10. v časech 5.30, 11.57 a 17.55. V neděli 21. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Hlavním celebrantem bude Miloslav kardinál Vlk. Po mši svaté v neděli 21. 10. zazní v 10.00 poselství Benedikta XVI. k Misijní neděli. Prosba za misie zazní také v neděli 21. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18.00.

ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA

V neděli 21. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD. Všichni jste na uvedené pořady srdečně zváni.

MISIJNÍ NEDĚLE ZA ÚČASTI MILOSLAVA KARDINÁLA VLKA

Slavnostní mše svatá na Misijní neděli 21. 10. 2012 v Havlíčkově Brodě se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 9.00. Hlavním celebrantem bude Miloslav kardinál Vlk a bohoslužba bude přenášena Radiem Proglas. Divadelním představením po mši svaté se účastníci seznámí se životem Boží služebnice Antonietty Meo, která zemřela v 7 letech a obětovala svůj život za misie. V své nemoci říkala ošetřujícímu personálu v nemocnici: „Dnes jsem misionářka!“ Čímž myslela, že všechny nepříjemnosti obětuje za misionáře. Antonietta Meo je pohřbena ve svém farním kostele S. Croce in Gerusalemme, který je jednou ze sedmi římských bazilik a je také titulárním kostelem Miloslava kardinála Vlka.

K Misijní neděli je možné použít:

Poselství Sv. Otce Benedikta XVI.
Dopis k Misijní neděli Národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra
Misijní most modlitby
Plakát k Misijní neděli
Vyberte si z nových misijních materiálů
Jak oslavit 100 let PMD
Seznam příspěvků na Dílo šíření víry 1912-1928: tamtéž
Misijní vzpomínky pamětníků: tamtéž

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio