FB twitter YouTube

Horské středisko Eljon oslavilo 10. výročí od svého otevření

V neděli 17. listopadu 2013 zahájil oficiální oslavy otevření Horského střediska Eljon ve Špindlerově Mlýně bohoslužbou v 11. hodin v kostele sv. Petra hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Toto kulaté výročí symbolizovalo hned několik předmětů. K tomuto účelu vyrobená svíce, cihla představující modlitby a oběti lidí v rámci Duchovní stavby a Duchovní stráže u brány Eljonu – modlitební aktivity. V rámci Duchovní stavby Eljonu zájemci dostávají cihlu – krabičku od zápalek, ze kterých je postavena maketa Eljonu, aby se poté za Eljon modlili 166 hodin. Do Duchovní stráže u brány Eljonu vstupuje ten, kdo si pro pravidelnou modlitbu za Eljon vybere jeden den v týdnu. V průvodu se nesly také kroniky Eljonu. Popsané stránky staré kroniky vyjádřily vděčnost Bohu za obdržená dobrodiní; nová kronika symbolizuje požehnání, které účastníci chtějí pro toto místo do budoucnosti vyprošovat. Kostel sv. Petra dostal novou palu, která se začala používat při slavnostní liturgii. Nechyběl ani voňavý dort se znakem Eljonu a deseti hořícími svícemi. Představoval poděkování Bohu, že i skrze Středisko Eljon se mnoha potřebným dostalo pomoci a to i v zámořských misiích; účastníky spojil v modlitbě za všechny nemocné, trpící a strádající v celém světě.

Před závěrečným požehnáním rozdával P. Jiří Šlégr, ředitel střediska Eljon a Národní ředitel Papežských misijních děl na poděkování růžičky. Dostaly se do rukou lidem, kteří jsou s Eljonem úzce spojeni a podíleli se na jeho vybudování. Vzhledem k tomu, že sv. Terezie z Lisieux je patronkou centra Eljon, představovaly tyto květy déšť růží – Božích milostí, které tato světice z nebe na zem vyprošuje a posílá. Návštěvníky kostela ještě čekala premiéra promítání vzpomínkového videa pana Iva Fišery, pořízeného před deseti lety při žehnání střediska biskupem Dominikem Dukou. Program v kostele zakončila prezentace v PowerPointu znázorňující nejrůznější statistiky, přehledy oprav, aktivit a akcí. Např. celkové finanční dary na rekonstrukci střediska v letech 1997 – 2003 činily 5 650 000 Kč. Členů Duchovní stavby a stráže Eljonu se dosud zapojilo 442. Za posledních 10 let byly investovány téměř 2 miliony Kč a horské středisko Eljon navštívilo přibližně 5 000 rekreačních hostů a dalších 5 425 účastníků v rámci 309 obecně prospěšných akcí, jako jsou: Setkání zdravotníků, Duchovní obnova pro manželské páry, Adventní víkend ticha, Víkend o povolání, Misijní škola animátorů, Týden ticha, Duchovní obnova pro snoubence, Víkend pro rodiče s dětmi, Výtvarný víkend pro děti i dospělé, Víkend s africkými bubny, Antiochie apod.

Kolem 13.00 se program přesunul na samotné středisko Eljon, kde biskup Josef Kajnek rozkrojil narozeninový dort a napsal věnování do nové kroniky. Hosté měli se možnost občerstvit, prohlédnout si prostory střediska, pokoje a kapli. Čas byl využit k vzájemnému setkání a vzpomínkám, což začalo již během víkendu. Eljon totiž zaplnili jeho pravidelní hosté, podporovatelé a lidé s ním spojeni, využili malého dárku: zdarma nabídnutého víkendu. Protože od roku 2001 mají ve středisku Eljon svoje sídlo i Papežská misijní díla (PMD), řada hostů si připomněla události spojené s činností PMD.

více o středisku Eljon naleznete na webu: www.eljon.cz

pamětní svíce Eljonu rozkrojení slavnostního dortu oslavy 10.let Eljonu první zápis do nové kroniky

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio