FB twitter YouTube

GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL 2013 – Řím

IMG_7645 IMG_8024 IMG_8031Také letošní rok se uskuteční v Římě ve dnech 13. – 17. května 2013 pravidelné Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Jedná se o pracovní setkání všech národních ředitelů PMD z jednotlivých kontinentů. Shromáždění zahájí prefekt Kongregace pro evangelizaci národů kardinál Fernando Filoni. Poté vystoupí president PMD a pomocný sekretář Kongregace pro evangelizaci národů Mons. Protase Rugambwa. Na programu bude úvodní studijní část, která bude letos mimo jiné zaměřena na právní postavení PMD, jakožto organizace papežské a biskupské. Budou se probírat také strategie na podporu světové misijní solidarity. Poté přijde na řadu aktuální přehled činnosti PMD, který přednesou příslušní generální sekretáři následovně: za Papežské misijní dílo šíření víry P. Timoteo Lehane Barrett, SVD; za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola Mons. Jan Dumon; za Papežské misijní dílo dětí Dr. J. Baptistine, za Papežskou misijní unii P. Vito Del Prete, PIME. Českou republiku zde bude zastupovat P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl.

Generální shromáždění bude samozřejmě též schvalovat projekty na pomoc chudým misijním oblastem světa. Prostor bude dán k představení aktuální misijní situace ve světě, prohloubení vzájemné spolupráce a řešení naléhavých problémů. V plánu je též audience u Svatého otce Františka.

Více informací:
PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 499 433 058, 604 838 882, zc.oi1544589786ssim@1544589786dmp1544589786, www.missio.cz

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio