FB twitter YouTube

Dejte letos jeden dárek navíc!

Zkuste tyto Vánoce dát dárek těm, kteří ho skutečně potřebují. Částkou 500,- můžete přispět na stavbu mateřské školy a pomoci tak chudým a trpícím dětem v Zambii.

Nedostatek vody, hlad, bída a vysoký počet osob nakažených virem HIV jsou utrpení, která sužují obyvatele Zambie. Tato země s velmi vysokou úmrtností dětí se tak řadí na smutné osmé místo v celosvětovém žebříčku.

Mezi nejmenšími je také řada sirotků nebo velmi chudých dětí, které by pobyt v mateřské škole mohl zachránit a zajistit jim základní péči a předškolní výchovu. Náklady na stavbu mateřské školy činí pouze cca 500 Kč na jedno dítě, které bude do této školky chodit.

Vaše „vánoční dárky“ chudým zambijským dětem, prosím, pošlete nejpozději do 31. prosince 2012 na účet Papežských misijních děl:  72540444/2700, variabilní symbol: 240. Do zprávy pro příjemce uveďte: Zambie. Ti, kdo věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“ a mohou také obdržet potvrzení pro daňové účely.

Monika Vývodová

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio