FB twitter YouTube

24. březen – Den modlitby a postu za misionáře – mučedníky

Bývalá učitelka těžce pracuje, aby pomohla dětem navštěvovat školu. V případě potřeby nacpe celou rodinu do auta a jede od školy ke škole ve snaze najít místo.Letos již podvacáté si církev 24. března připomene Den modlitby a postu za misionáře mučedníky. Toto datum nebylo vybráno náhodně, ale jako smutné výročí zabití Mons. Oscara Arnulfa Romera, arcibiskupa v San Salvadoru, který byl v březnu roku 1980 zastřelen, když sloužil mši svatou v kapli nemocnice Boží Prozřetelnosti. Vzpomínka na misionáře – mučedníky se zrodila před dvaceti lety ze zkušenosti misijní cesty několika mladých lidí.

Podle agentury Fides bylo v roce 2012 zabito celkem 12 misionářů. Nejvíce z nich – šest kněží – bylo zavražděno na území Latinské Ameriky, která se již čtvrtým rokem řadí na nejvíce postižené místo s extrémním počtem zabitých pastoračních pracovníků. Následuje Afrika, kde byli loni zabiti tři kněží a jedna řádová sestra, a pak Asie, kde byl zavražděn jeden kněz a jedna laická pastorační pracovnice. Většina pastoračních pracovníků v roce 2012 byla zabita při pokusu o oloupení; někteří odhalili ve svém domě zloděje a jejich těla byla nalezena se známkami mučení a surovosti. Na další zločinec zaútočil na ulici a okradl je o věci, které měli u sebe či o jejich auto. Sestra Liliane Mapalayi byla ubodána k smrti při práci na střední škole vedené její kongregací v Demokratické republice Kongo. P. Davida Donise Barreru útočníci ubodali v Guatemale poté, co došlo k menší autonehodě a hádce mezi ním a pasažéry druhého vozu. P. Anastasius Nsherenguzi byl zabit v Tanzanii mladými lidmi, které se pokoušel rozdělit při jejich roztržce. Conchita Francisco, laická pracovnice, byla zastřelena před katedrálou v Bongao na jižních Filipínách, kde přetrvává velké napětí kvůli přítomnosti muslimských rebelů, pirátů a teroristů.

Z údajů agentury Fides vyplývá, že od roku 1980 až do roku 2011 bylo brutálně zavražděno více než tisíc misionářů, z toho nejvíce v dekádě 1990 – 2000, kdy bylo zaznamenáno 604 případů těchto násilných úmrtí. „Pamatovat na tyto naše bratry a sestry – biskupy, kněze, řeholníky, řeholnice a laiky – kteří zemřeli při výkonu své misijní služby, a modlit se za ně, je pro celou církev povinností vděčnosti,“ řekl emeritní papež Benedikt XVI. k celosvětovému Dni modliteb a postu za misionáře mučedníky. „A je to pro každého z nás podnětem k tomu, abychom stále odvážněji svědčili o své víře a naději v Toho, který na kříži navždy přemohl svou láskou moc nenávisti a násilí,“ dodává Svatý otec.

V křesťanské tradici jsou modlitba a půst skutky lásky a sdílení s Bohem a s církví. Prožívat je právě u příležitosti tohoto dne znamená prosit Boha, aby pomáhal všem misionářkám, misionářům a křesťanským komunitám, které ještě i dnes žijí v prostředí diskriminace a pronásledování.

Možností, jak se 24. března k této památce připojit, je hned několik:

– Obětovat své modlitby a půst na výše uvedený úmysl.

– V rodinách i v různých společenstvích usilovat o usmíření tam, kde je ho třeba.

– Navštívit nemocné v nemocnicích, seniory, trpící a opuštěné.

– Nemocní a trpící mohou své bolesti obětovat v tento den za misionáře a misionářky zabité loni pro hlásání evangelia.

– Zaslat peníze ušetřené postem např. Papežským misijním dílům, a tím podpořit práci misionářů.

– Zorganizovat a zúčastnit se chvíle společné modlitby za misionáře mučedníky.

– Pomodlit se křížovou cestu sestavenou přímo k této příležitosti (viz příloha).

 

 

Přílohy:

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio