FB twitter YouTube

13. celostátní Misijní pouť a 10. Misijní den dětí

Druhou červnovou sobotu se ve Vranově nad Dyjí konala 13. celostátní Misijní pouť a 10. Misijní den dětí.

Papežská misijní díla v České republice a Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí z brněnské diecéze připravily pestrý program, jehož mottem byla slova z Matoušova evangelia „ Pojďte ke mně všichni!“ (Mt 11, 28)

Na začátku slavnostní bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie pozdravila všechny přítomné koordinátorka programu a diecézní ředitelka PMD brněnské diecéze Jana Zehnalová. Hlavního celebranta poutní mše svaté, jímž byl  otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle, a všechny poutníky a misionáře přivítal vedle starosty Vranova nad Dyjí Ing. Lubomíra Vedry a místního duchovního správce P. Marka Dundy také Národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Radostnou atmosféru bohoslužby podtrhly zpěvy schol z Blížkovic a Mistřína. Ta v odpolední části programu předvedla i svůj koncert. Po promluvě otce biskupa, který s dětmi živě komunikoval, přinášely v obětním průvodu misijní dary děti  z Misijních klubek ze Sudoměřic a Hodonína. Pečlivost přípravy na tento okamžik byla vidět i na jejich kostýmech za obyvatele z celého světa, které si k této příležitosti děti se svými vedoucími připravily.

Před závěrečným požehnáním zazněla slova pro každého ze zúčastněných, že „Misie jsou věcí lásky“ a také slova díků s předáváním dárků. Vždyť, „kdo dává, dostává“, a tak zde dospělí i tímto způsobem chtěli být dětem příkladem.

Pak nastal čas, kdy si děti i dospělí mohli vybrat z bohatého programu poutě. Děti se vydaly na putování po všech světových kontinentech, kde byly připraveny hry, poznávací úkoly i zábava. V kostele probíhaly zajímavé přednášky P. Günthera Ecklbauera (Čemu jsem se naučil, postřehy z islámského světa) a P. Pavla Zahradníčka (sv. Pavel – nebojme se překážek), divadelní zpracování bajek v podání žáků CZŠ v Brně pod vedením s. Edity a povídání místního duchovního správce P. Marka Dundy o misiích u nás. Součástí programu byla možnost svátosti smíření, adorace v rotundě sv. Ondřeje a misijní růženec.

Díky patří všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a průběhu celé poutě. Výtěžek z celého setkání, určený na pomoc chudým dětem na Srí Lance, vynesl téměř 18 tisíc Kč. V této zemi pomáháme více než čtyř tisícům dětí. Přispíváme na 13 domovů pro sirotky, zdravotní péči a speciální výživu pro chudé děti, specializovanou léčbu a léky pro děti ve venkovských nemocnicích, podporu vzdělání a mnoho dalšího. Podrobnosti získáte na: www.missio.cz

Více fotografií zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio