FB twitter YouTube

Články v rubrice Tiskový servis

Tiskový servis a další zprávy pro média, vydávané Národní kanceláří PMD, naleznete v této rubrice.

12. Národní misijní rada

Národní misijní rada se letos konala od 23. 4. do 24. 4. 2017 na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně. Tato rada se schází jednou ročně a je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, předsedou Komise ČBK …

31. jednání Národní rady PMD

V Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové proběhlo 6. dubna 2017 zasedání Národní rady PMD. Modlitbou patrona misionářů a misií sv. Františka Xaverského zahájili své jednání diecézní ředitelé papežských misií Čech a …

Štítky:

Evropské setkání národních ředitelů PMD v Rumunsku

Ve dnech 5. – 10. 3. 2017 proběhlo v Rumunsku Evropské setkání národních ředitelů Papežských misijních děl.
Do kláštera Karmelitánů ve Snagově, poblíž hlavního města Rumunska Bukurešti, se sjeli zástupci z 16 zemí Evropy: Švýcarska, Francie, …

Generální shromáždění PMD – Řím 2016

Ve dnech 30. – 4. června 2016 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl. Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD přibližně ze 116 zemí všech kontinentů. Shromáždění zahájil prezident PMD a pomocný sekretář …

Štítky: ,

Pozvání na 14. celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí

Papežská misijní díla v České republice a Římskokatolická farnost – děkanství Jablonné v Podještědí z litoměřické diecéze Vás zvou do Jablonného v Podještědí prožít 14. celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí s mottem: „Celou …

Metropolitní misijní kongres v Polsku

V krásném prostředí cisterciáckého kláštera v polských Rudách se na svátek sv. Vojtěcha 23. 4. 2016 v rámci oslav 1050. výročí křtu Polska konal Metropolitní misijní kongres pod heslem „Od křtu k misii“. Na 1200 …

29. jednání Národní rady PMD

Ve dnech 18. – 20. dubna 2016 proběhlo v sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově mlýně třídenní zasedání Národní rady PMD. Diecézní ředitelé Čech a Moravy představili svou činnost v uplynulém období …

Štítky:
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio