FB twitter YouTube

Misionářské nasazení je paradigmatickým postojem církve

Vatikán. Svatý otec se dnes setkal s představiteli Papežských misijních děl na závěr generálního shromáždění národních ředitelů této instituce organizující misijní poslání církve na pěti kontinentech. Shromáždění se účastnil O. Jiří Šlégr, ředitel Papežských misijních děl v České republice. Papež František ve své promluvě k více než stovce delegátů z celého světa zdůraznil, že „hlavním úkolem této instituce je prorocké dosvědčování všeobecného misijního poslání“, které „není volitelnou, nýbrž podstatnou činností církve“.

Chtěl bych vám říci, že mi jste obzvláště drazí, protože mi pomáháte mít neustále v živé paměti evangelizační aktivitu, která je paradigmatem veškerého církevního působení. Misionářské nasazení je paradigmatem každého díla církve.

Snažte se neúnavně každého křesťana již od mládí vychovávat k opravdu všeobecnému a misijnímu duchu, řekl dále papež František, a probouzejte vnímavost celého společenství, aby podporovalo a pomáhalo misiím podle potřeb každého z nich.

Tváří v tvář pokoušením komunit uzavírat se do sebe samých a starat se pouze o vlastní problémy, což je dnes pokušením zdaleka nejčastějším, je vaším posláním poukazovat na missio ad gentes, prorocky dosvědčovat, že životem církve a církví jsou misie, všeobecné misijní poslání. Biskupská služba a všechny ministeria mají zajisté sloužit křesťanskému společenství, ale mají sloužit také společenstvím mezi místními církvemi za účelem evangelizačního poslání.

Řekl dnes mimo jiné papež František národním ředitelům Papežských misijních děl. Více zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio