FB twitter YouTube

K ředitelům Papežských misijních děl: udržujte brány církve otevřené pro všechny

Vatikán. Třetí z dnešních papežských audiencí patřila národním ředitelům Papežských misijních děl a jejich spolupracovníkům, kteří se sjeli na pravidelné setkání organizované Kongregací pro evangelizaci národů:

„Apoštolskou exhortací Evangelii gaudium jsem chtěl vybídnout všechny věřící k novému evangelizačnímu období. Také v naší době je poslání ad gentes hybnou silou a projevem dynamismu Církve. Touha evangelizovat „až do končin země“, dosvědčovaná svatými a velkyrysými misionáři, pomáhá všem komunitám uskutečňovat pastoraci, která je účinná a míří navenek, pomáhá v obnově struktur i aktivit. Misionářské působením je paradigmatem každého díla v Církvi (srov. Evangelii gaudium, 15).

Tato misionářská církev působící v době hlubokých společenských proměn musí být připravena ke konfrontaci s různými kulturami a světonázory, ale především musí být sama vnitřně proměněna osobním vztahem ke Kristu a kontemplací. Zdrojem obnovy je Kristův Duch, zdůrazňuje papež.

„On je tím, kdo dává sílu vydat se na misijní cestu i radost z hlásání, aby Kristovo světlo osvítilo ty, kdo je ještě nepoznali nebo je odmítli. Proto se po nás žádá odvaha „dospět na všechny periferie, které potřebují světlo evangelia“ (Evangelii gaudium, 21). Nemohou nás zadržet ani naše slabosti, naše hříchy, ani mnoho jiných překážek kladených svědectví a hlásání evangelia.“

Církev je ze své přirozenosti misionářská a jako taková klade na první místo službu lásky obrácenou ke všem, připomíná papež a vybízí k přednostní péči o chudé, k udržování otevřených bran církve, aby všichni mohli vejít a nalézt útočiště. „Proto se obracím na vás, jako na formátory misijního vědomí místních církví: s trpělivou vytrvalostí pěstujte v lidech misijní spoluzodpovědnost. Lidí hořících nadšením pro Boží království a ochotných vydat se na cestu evangelizace je nesmírně potřeba“ – apeloval papež František v závěru promluvy k národním ředitelům Papežských misijních děl.

Zdroj radiovatican

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio