FB twitter YouTube

IKD – Adalbert

V měsíčníku IKD mají příspěvky Papežských misijních děl své pravidelné místo, tj. najdete je v každém z vydaných čísel. Od roku 2009 je možné ve formátu PDF stáhnout celý časopis IKD na stránkách diecéze Hradec Králové. Starší příspěvky mají svou rubriku Papežská misijní díla v archivu IKD.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio