FB twitter YouTube

Adalbert – Čeští dárci věnovali Papežským misijním dílům rekordních 33 milionů korun

6/2015/ročník XXV

MĚSÍČNÍK KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE

Papežská misijní díla (PMD) v České republice vydávají každoročně Výroční zprávu za uplynulý rok v českém i anglickém jazyce. Rok 2014 potvrdil rekordní štědrost českých dárců, kteří na PMD v uplynulém roce přispěli dary v celkové výši 32 895 tis. Kč, což je přibližně o 3,6 milionu Kč více než za rok 2013, tedy nejvíce od obnovení činnosti PMD v České republice (od roku 1993). Více zde.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio