FB twitter YouTube

Materiály v kategorii Publikace, časopisy

Mezi zájemci o svět misií se jistě najde mnoho malých i velkých čtenářů. Jejich zájmu vycházíme vstříc vydáváním knih a brožur s misijní tématikou, pravidelně se snažíme publikovat v katolických časopisech. Specifickou tiskovinou je program MOST, určený pro misijní výchovu dětí.
Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio