FB twitter YouTube

Jak a kam přispívat na misijním webu

Na následujícím textu a příkladech ukážeme, jaká místa na webu jsou nejvhodnější pro Vaše misijní příspěvky.

a) Chystáte besedu o misiích, drakiádu s misijním klubkem, misijní výstavu v kostele
-> přidejte novou akci:

  • v menu, položka Akce klikněte na odkaz „Oznámit konání akce„*. Objeví se Vám formulář, skrze nějž můžete přidat Vaši aktivitu. Vyplňte ho pečlivě, zadejte název, datum konání, místo konání, doplňte krátký popis, aby ostatní pochopili, co se bude dít, přidejte kontaktní údaje na organizátora. Následně akci zařaďte do patřičné kategorie (v tomto případě do „Misijní aktivity“) a odešlete.
  • Vaši akci musí nejprve schválit pracovníci národní kanceláře, neobjeví se tedy na webu hned, ale s určitou časovou prodlevou.

b) Chystáte misijní štrúdlování, misijní koláč či některou další z oficiálních členských aktivit
-> opět přidejte novou akci výše uvedeným způsobem. Zařaďte ji do kategorie odpovídající dané aktivitě (tj. např.  Misijní štrúdlování, Misijní jarmark).

c) Akce se povedla, chtěli byste o ní napsat zprávu. Máte pár ilustračních fotografií.
-> v menu, položka Akce klikněte na odkaz „Zhodnocení proběhlých aktivit„.

  • Vyplňte zobrazený formulář, do popisu průběhu napište zprávu o Vaší aktivitě (nejlépe v rozsahu dvou odstavců): proč se konala, kdo ji pořádal, co bylo účelem a zda se ho podařilo naplnit, jak akce probíhala a Vaše osobní zhodnocení. Chcete-li příspěvek oživit, přidejte ve dvou větách osobní svědectví jednoho z účastníků.
  • Máte-li ilustrační fotografie z Vaší akce, zabalte je do archivu (odkaz na návod najdete ve formuláři po potvrzení, že chcete přidat fotografie)
  • Vaše zhodnocení následně projdou pracovníci Národní kanceláře a  publikují ho jako článek (bez statistických a kontaktních údajů), který naleznete v rubrice „Ohlédnutí„.

d) Akce se povedla, máte k dispozici větší množství fotografií. Myslíte si, že fotografie jsou více vypovídající, než text.
-> Kontaktujte Vašeho diecézního ředitele PMD a zašlete mu krátký popis akce a fotografie (ideálně zmenšené na rozumnou kvalitu, tj. 800x600px). Diecézní ředitel je po schválení umístí jako novou fotogalerii (rubrika Galerie – Foto).

e) V rámci Misijního klubka jste secvičili divadlo, odzkoušeli „zvláště vypečenou aktivitu“ aj. a chtěli byste inspirovat ostatní.
-> kontaktujte Vašeho diecézního ředitele PMD a zašlete mu článek (popis aktivity, inspiraci, pro jakou věkovou skupinu je určena, potřebné pomůcky a čas na realizaci nebo proč jste aktivitu uspořádali). Diecézní ředitel jej po schválení následně zveřejní v rubrice Pro děti – Misijní výchova dětí – Co děláme u nás v klubku, případně Pro děti – Misijní výchova dětí – Pomůcky.

f) O Vaši misijní akci se psalo/hovořilo v regionálních nebo celostátních médiích
-> zvažte, zda je ono médium tak významné, aby se zpráva o tom objevila na misijním webu. Např. obecní časopisy, revue skautského střediska nebo regionální zpravodajský web toto nesplňují. Zvažte, zda je zmínka o aktivitě či misiích takového charakteru, že na ni stojí upozornit ostatní.
– pokud si po zvážení výše uvedeného myslíte, že je vhodné zprávu na misijní web umístit, kontaktujte Vašeho diecézního ředitele PMD a dohodněte si s ním podrobnosti zveřejnění na našem webu.

* Můžete také pouze kliknout na celou sekci Akce. Otevře se vám výpis článků v rubrice Akce a zde vyberete patřičný článek, tj. Oznámit konání akce.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio