FB twitter YouTube

Co kde najdete

… aneb letem světem po misijním webu

Hlavní menu

O nás – informace o papežských misijních dílech v ČR i ve světě (význam, poslání, historie, stanovy, pracovníci, výroční zprávy)

Katalog – seznam misijních materiálů vydaných PMD v České republice (např. kalendáře, brožury, zpravodaje, výstavy, prezentace). Všechny materiály si můžete prohlédnout, některé stáhnout pro misijní výchovu či osvětu, velkou část z hmotných materiálů pak zároveň on-line objednat.

Akce – Zde naleznete vše kolem misijních aktivit v ČR: přehled aktuálně plánovaných akcí, informace a reportáže z těch uplynulých, formuláře pro zhodnocení proběhlých aktivit a oznámení o plánované akci.

Projekty – Rubrika obsahuje přehled o misijní pomoci ve světě skrze Papežská misijní díla v ČR, (celkový přehled, podpora šíření víry, dětí a bohoslovců); celosvětová podpora skrze PMD a také přehled několika způsobů, jak můžete pomoci misiím a misijním projektům.

Staňte se členy – představení šesti členských aktivit (Misijní klub, Misijní klubko, Misijní růže, Adorace pro misie, Dárcovství a Misijní unie). A také je zde přihláška do členských aktivit.

Darujte – Vše co se týká darů na misie naleznete v této rubrice: formulář pro odeslání rychlého daru platební kartou, přehled druhů finanční pomoci a variabilních symbolů, nejčastější otázky k darům i možnosti, jak přispět misiím nejen penězi.

Zapojte se – Pod odkazy této rubriky se skrývají

  • informace o Misijní neděli (představení, materiály, podněty, modlitby, poselství papeže a dopisy NŘ)
  • přehled tvořivých aktivit (misijní štrúdlování, jarmark, koláč, bonbónek, chléb pro misie, pohled pro misie, jeden dárek navíc a informace, jak se do nich zapojit)
  • setkání pořádaná Národní kanceláří (Horské klubání, Misijní pouť, kongres a sympózium) a setkání, která můžete uspořádat i u vás – misijní tábory, misijní dny). Najdete zde i formulář, kterým se na jednotlivé akce můžete přihlásit.
  • V rubrice Modlitba naleznete aktuální úmysly národní kanceláře, tipy a podněty k modlitbě v rodinách, v klubku, klubu či ve farnosti, vyplněním formuláře nám můžete zaslat váš úmysl, za který se pak budou modlit vybrané řeholní komunity. Jsou zde také zveřejněny oblíbené dětské modlitby a misijní úmysly apoštolátu modlitby.

Pro děti – tento odkaz skrývá informace určené hlavně dětem. Najdou zde aktuální výzvy a informace (např. do jaké činnosti se mohou zapojit), odkazy na všechny místa na webu, které se k dětem vztahují, bližší informace o misijních klubkách a odkazy na jejich stránky a také stránku s vtipy (z misií, o misionářích). Pro dospělé a vedoucí Misijních klubek pak slouží rubrika „Misijní výchova dětí“. Najdete zde MOST, Misijní batůžky a tipy na činnost, kterou dělají v ostatních misijních klubkách.

Média – v této rubrice naleznete články o činnosti PMD nebo misijní činnosti, které se objevily v českých médiích, přeložené články ze zahraničních katolických agentur Fides a Zenit a tiskové zprávy pro média, vydané Národní kanceláří.

Kontakt – Hledáte kontakt na Národní kancelář PMD, jednotlivé diecézní ředitele nebo rychlý formulář por napsání dotazu přímo z webu? To vše najdete právě zde.

Category bar

Cestovní deník – V této rubrice naleznete zprávy, postřehy a blogové zápisy z cest Národního ředitele PMD po světě a z návštěv zahraničních Národních ředitelů v ČR.

Galerie – fotogalerie, video galerie a audio galerie z misijních cest, z aktivit pořádaných národní kanceláří, případně promluvy a katecheze vztahující se k misiím.

Statistiky – tato rubrika v sobě skrývá přehled čísel a tabulek – dozvíte se zde o mučednících pro víru, statistiky chudoby ve světě nebo o situaci církve ve světě.

Odkazy – zde najdete informace, které vás často pošlou „o web dál“. Nacházejí se zde odkazy na stránky PMD jinde ve světě, biskupství v ČR, média, se kterými spolupracujeme, firmy, které podporují naši činnost, misijní literaturu vydanou v různých nakladatelstvích nebo církevní dokumenty vztahující se k misiím. Také je zde přehled misijních událostí a svátků během roku a kalendář svatých misionářů, který komplexně představuje jednotlivé svaté.

Misijní kino – poslední odkaz v category baru Vás přesměruje na stránky Misijního kina – sekundárního webu PMD, kde si můžete on-line prohlédnout misijní filmy, misijní interview (video magazín) a zjistit další zajímavosti.

Cestovní deník

Zprávy, postřehy a blogové zápisky z misijních cest.

Galerie

fotovideoaudio